header.home link

SALV plaatst kanttekeningen bij Zeeboerderij Colruyt

25 juni 2020
Na eerder protest van de kustvisserij en de stad Nieuwpoort, plaatst ook de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) vraagtekens bij de plannen van Colruyt Group. Die heeft een (milieu)vergunningsaanvraag ingediend om een zeeboerderij te mogen bouwen en exploiteren in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ). “Toon de mogelijkheden tot partnerschappen binnen de brede mariene voedselproductieketen aan en heroverweeg de ruimtelijke inplanting van Zeeboerderij Westdiep”, klinkt het bij SALV.
Na eerder protest van de kustvisserij en de stad Nieuwpoort, plaatst ook de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) vraagtekens bij de plannen van Colruyt Group. Die heeft een (milieu)vergunningsaanvraag ingediend om een zeeboerderij te mogen bouwen en exploiteren in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ). “Toon de mogelijkheden tot partnerschappen binnen de brede mariene voedselproductieketen aan en heroverweeg de ruimtelijke inplanting van Zeeboerderij Westdiep”, klinkt het bij SALV.
De supermarktketen wil voor de kust van Nieuwpoort, in de zone Westdiep, een zeeboerderij van 4,5 vierkante kilometer opzetten voor de kweek van mosselen, oesters en zeewier - de eerste in z'n soort. Die plek is volgens Colruyt het meest geschikt op biologisch vlak en ligt vlak bij de havens van Nieuwpoort en Oostende.
 
Het project stuitte evenwel op veel kritiek uit verschillende hoeken. Zo zien de kustvissers de komst van de zeeboerderij niet zitten in het visrijke gebied. De boerderij zou pal in het midden van de driemijlszone komen, de plek die exclusief is voorbehouden voor de kustvissers. Ook de stad Nieuwpoort onthaalt de bouwplannen met weinig enthousiasme en diende al een bezwaar in.
 
Ook SALV plaatst enkele kanttekeningen bij de aanvraag. “Innovatieve oplossingen voor duurzame visproductie zijn belangrijk binnen een toekomstgericht visserij- en aquacultuurbeleid”, zegt secretaris Koen Carels. “Maar de economische gevolgen voor de kustvisserij worden onderschat en het project heeft een negatieve impact op de Natura 2000-gebieden waardoor het niet aan alle dimensies van duurzaamheid voldoet. Daarom vragen wij om de ruimtelijke inplanting te heroverwegen.”
 
Mocht het voorstel goedgekeurd worden, dan wordt de volledige zone binnen BNZ voor 30 jaar toegekend aan één gebruiker. “Maar op vandaag ontbreekt een algemeen beleidskader rond maricultuur (aquacultuur op zee, nvdr.) en medegebruiksrechten van projectzones op zee”, stelt Carels. “De raad meent dat het project de economische meerwaarde voor de brede mariene voedselproductieketen moet onderbouwen en duidelijk moet maken hoe partnerschappen met andere sleutelactoren binnen de mariene voedselproductieketen vorm zullen krijgen.”
 

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek