header.home link

Reductie met antibiotica gemedicineerde voeders loopt lichtjes terug in 2020

23 april 2021

De Belgische mengvoedersector heeft in 2020 het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders verminderd met 69 procent. Dat is een lichte stijging van het gebruik van twee procent in vergelijking met 2019. “We gaan ervan uit de uitfasering van zinkoxide als diergeneesmiddel in het voeder vanaf 2021 afgelopen jaar al zijn invloed heeft gehad”, aldus de Belgian Feed Association. De sectorfederatie belooft de situatie goed op te volgen, maar rekent erop dat de veevoedersector de beoogde doelstelling voor 2024 zal halen.

Lees meer over:

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is al langer een maatschappelijke bezorgdheid. Om daar een antwoord op te bieden hebben alle betrokkenen in 2011 het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, kortweg AMCRA, opgericht. Net als de landbouworganisaties, farmabedrijven, dierenartsen, de overheid en wetenschappers stond ook BFA mee aan de wieg van dit kenniscentrum.

De leden van AMCRA stelden samen het Visieplan 2020 op.  Daarin stonden een aantal concrete doestellingen, zoals de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020 over de hele sector en een daling van 50 procent voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017. Referentiejaar was telkens 2011. “Met heel wat inspanningen zoals een jaarlijkse benchmark van onze leden, het elektronisch voorschrift en de ban van colistine in gemedicineerde voeders hebben wij volop onze schouders gezet onder deze doelstellingen”, vertelt Katrien D’hooghe, managing director van BFA.

Onze inspanningen hebben de afgelopen jaren geleid tot een mooi reductiepad voor alle met antibiotica gemedicineerde voeders

Katrien D'hooghe - Managing director BFA

“Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een mooi reductiepad voor alle met antibiotica gemedicineerde voeders”, stelt D’hooghe. De doelstelling voor 2017 werd gehaald: de hoeveelheid antibiotica in gemedicineerde voeders daalde met 52 procent, wat gelijk stond aan een reductie van de hoeveelheid actieve substantie in gemedicineerde voeders met 65 procent. De veevoedersector bleef niet bij de pakken zitten en kon eind 2019 al een reductie van 71 procent voorleggen. In het nieuwe Visieplan 2024 van AMCRA werd bepaald dat tegen 2024 een reductie van 75 procent moet gerealiseerd worden.

Waar BFA al eerder had aangegeven dat deze relatief beperkte reductie tegen 2024 nog een zware dobber zou worden, blijkt dat nu ook uit de cijfers. In 2020 steeg de hoeveelheid met antibiotica gemedicineerde voeders – uitgedrukt in actieve substantie –  voor het eerst opnieuw sinds 2011. Het gaat om een lichte stijging van twee procent: van een reductie van 71 procent in 2019 naar een reductie van 69 procent afgelopen jaar. “Ondanks de mooie resultaten van de afgelopen jaren blijft het dus zeer belangrijk om de vinger aan de pols te houden”, zegt D’hooghe.

Grafiek gemedicineerde voeders 2021

Het laaghangend fruit is al geplukt. De volgende fase van reductie zal nog meer inspanningen vragen

Katrien D'hooghe - Managing director BFA

De sectorfederatie wijst erop dat het laaghangend fruit al geplukt is. “De volgende fase van reductie zal nog meer inspanningen vergen”, klinkt het. Een bijkomende moeilijkheid is de uitfasering van zinkoxide. Vanaf 2021 mag dit diergeneesmiddel niet meer gebruikt worden omwille van zijn milieu-impact. “Deze uitfasering heeft ongetwijfeld al invloed gehad op de cijfers van 2020”, zegt D”hooghe. Zij benadrukt dat de volledige sector zal moeten nadenken over alternatieven om speendiarree tegen te gaan, zoals een aangepaste speenleeftijd, andere voederconcepten, vaccinatie, bioveiligheid, enz. “Dat is nodig om te vermijden dat er opnieuw meer antibiotica gebruikt worden.”

Ondanks deze kleine tegenvaller blijft BFA ambitieus. “In ons duurzaamheidscharter hebben we ons geëngageerd om een verdere daling te realiseren. Tegen 2022 willen we een reductie realiseren van 65 procent, tegen 2024 willen we 75 procent reductie halen en vanaf 2030 moeten alle met antibiotica gemedicineerde voeders tot het verleden behoren”, aldus de managing director van BFA. De sectorfederatie wil daarom heel kort op de bal spelen door de evolutie van nabij op te volgen en de veevoederfabrikanten actief te begeleiden in dit reductiepad.

Uitgelicht
Naar schatting sterven elk jaar ongeveer 35.000 mensen in de Europese Unie door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Jarenlang werd geframed dat de veehouderij een...
5 maart 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek