header.home link

Raad van State geeft Phytofar gelijk in glyfosaat-geding tegen Waalse overheid

14 januari 2021

De Raad van State heeft Phytofar, de Belgische Vereniging  van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, gelijk gegeven in een geding dat het had aangespannen tegen de Waalse overheid. “Hoewel deze uitspraak in de praktijk niets verandert, is het wel een belangrijk signaal: de Waalse overheid moet federale bevoegdheden respecteren en mocht niet zomaar het gebruik van glyfosaat verbieden”, klinkt het.

Lees meer over:

In april 2017 besliste de Waalse overheid om het gebruik van glyfosaathoudende producten op haar grondgebied tijdelijk te verbieden. “Het verwarrende was dat producten met glyfosaat wel nog mochten verkocht worden in Wallonië, maar ze mochten er niet meer gebruikt worden. Om aan te kaarten dat ook de regio’s de federale en Europese spelregels moeten respecteren, zagen we het als enige uitweg om een geding aan te spannen bij de Raad van State”, aldus Phytofar. De federatie wilde ook duidelijk maken dat het niet kon om tot een gebruiksverbod over te gaan, zonder enige legale en wettelijke basis en zonder evaluatie van de betrokken producten.

Met de recente uitspraak van de Raad van State krijgt Phytofar gelijk en wordt het Waalse uitvoeringsbesluit geannuleerd. De Raad van State baseert zich hiervoor op het principe van het gebrek aan federale loyaliteit: dit regionale besluit was niet in overeenstemming met de federale regels. “Wij zijn tevreden dat hiermee wordt bevestigd dat de regio’s geen 'à la carte'-versie kunnen maken van de Europese en federale wetgeving. Wel betreuren we dat hiervoor jaren van rechtsvacuüm en verwarring is ontstaan. In het Vlaams Gewest loopt momenteel nog een procedure met gelijkaardige inbreuken op de federale en Europese spelregels”, zegt Sigrid Maebe, woordvoerder van Phytofar.

Wij zijn tevreden dat bevestigd wordt dat regio's geen 'à la carte'-versie kunnen maken van de Europese en federale wetgeving

Sigrid Maebe - Woordvoerder Phytofar

Zij wijst er wel op dat er in de praktijk niets verandert door de beslissing van de Raad van State. “Het Waalse besluit gold voor 18 maanden en was dus niet meer van toepassing. Bovendien heeft de federale overheid ondertussen de markttoelatingen voor niet-professioneel gebruik aangepast waardoor glyfosaat niet meer toegelaten is voor particulieren”, aldus Maebe.

Toch vindt Phytofar het belangrijk dat deze uitspraak wordt bekendgemaakt. “We blijven ons scharen achter het feit dat regio’s de Belgische en Europese wetgeving moeten respecteren en hiervoor wettelijke en wetenschappelijk onderbouwde procedures moeten volgen. Wij zullen daar als sector ook blijvend over communiceren”, aldus de belangenorganisatie. Phytofar stelt dat de gewasbeschermingsmiddelenindustrie daarnaast zal blijven investeren in oplossingen op maat van de amateur-tuinder én met oog voor mens en omgeving.

Meer informatie over hoe veilig en verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen in de tuin: Handig in de tuin.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Greenpeace

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek