header.home link

Provincie Antwerpen denkt na over zuinig ruimtegebruik

Vlaanderen slibt dicht en dus moeten we via een aangepaste visie op ruimtelijke ordening de toekomstige generaties behoeden voor een hopeloos versnipperd landschap. De provincie Antwerpen kiest voor de vlucht vooruit en werkte een ontwerptekst rond ruimte uit. De krachtlijnen: zuinig ruimtegebruik, veerkracht, nabijheid en bereikbaarheid, en eigenheid. “Concreet komt het erop neer dat we niet meer uitgaan van gescheiden functies maar ze verweven waar het kan”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).
3 mei 2018  – Laatste update 14 september 2020 14:45
Lees meer over:

Vlaanderen slibt dicht en dus moeten we via een aangepaste visie op ruimtelijke ordening de toekomstige generaties behoeden voor een hopeloos versnipperd landschap. De provincie Antwerpen kiest voor de vlucht vooruit en werkte een ontwerptekst rond ruimte uit. De krachtlijnen: zuinig ruimtegebruik, veerkracht, nabijheid en bereikbaarheid, en eigenheid. “Concreet komt het erop neer dat we niet meer uitgaan van gescheiden functies maar ze verweven waar het kan”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). 

Hoe ziet onze provincie er op lange termijn uit? Met die vraag ging de provincie Antwerpen aan de slag, op zoek naar een nieuwe ruimtelijke visie. De diagnose klinkt bekend: “Onze ruimte geraakt stilaan opgebruikt”, zo klinkt het. “Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen? Staan zij met hun auto in de file? Hebben zij bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog lokale groenten, fruit en vlees? Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken.”

Dat denkwerk resulteerde in een eerste goedgekeurde ontwerptekst ‘Nota Ruimte’, die de grondslag moet vormen voor een opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA), dat intussen al van 2001 dateert. In die nieuwe nota vormen vier ruimtelijke principes de ruggengraat: zuinig ruimtegebruik om meer te doen met dezelfde ruimte; veerkracht, zodat er voldoende flexibiliteit is bij verrassingen zoals een overstroming; nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen; en eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet.

“We zoeken een antwoord op actuele vragen zoals: Hoe kunnen we onze ruimte efficiënt vormgeven? Waar voorzien we ruimte voor landbouw, recreatie, werken, wonen en natuur? Hoe combineren we die functies in de beperkte ruimte?”, aldus Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening. “Concreet komt het erop neer dat we niet meer uitgaan van gescheiden functies maar ze verweven waar het kan” gaat Luk Lemmens verder. “Het huidige gewestplan gaat uit van gescheiden functies en activiteiten. Het geeft aan elke zone één specifieke bestemming: wonen, industrie, natuur, landbouw. In de toekomst moeten we onze ruimte efficiënter gebruiken en dus functies met elkaar verweven.”

Nadat de gemeentebesturen, de Vlaamse administraties, de provincieraadsleden, experten en een aantal middenveldorganisaties geconsulteerd werden, wil de provincie nu ook graag de input van de Antwerpenaren via een burgerbevraging.

Meer info: Provincie Antwerpen

Beeld: Provincie Antwerpen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek