header.home link

Projectsteun voor microslachthuis en verwerking van zoete aardappel

19 december 2022

Vlaanderen gaat onder meer investeren in de verwerking van in Vlaanderen geteelde zoete aardappel en in een project om een microslachthuis op te richten waar korteketenveehouders terecht kunnen. "Elf projecten die de Vlaamse agrovoedingsketen versterken en de omslag naar een circulair voedselsysteem versterken, krijgen samen twee miljoen euro steun", zegt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).

Lees meer over:
bataat-zoeteaardappel

Vlaamse voedselstrategie

In oktober lanceerde het Departement Landbouw en Visserij een oproep naar projecten in de agrovoedingsketen die de Vlaamse agrovoedingsketen versterken en verduurzamen en die een meerwaarde betekenen voor de landbouwsector. “De Vlaamse land- en tuinbouw behoort tot de meest performante en duurzame ter wereld. Onze Vlaamse agrovoedingsketen is een grote meerwaarde voor de landbouwsector”, aldus minister Brouns.

Van alle projecten die werden ingestuurd, zijn er nu 11 weerhouden. “Het zijn stuk voor stuk beloftevolle projecten die een versterkende rol hebben. Het zijn duurzame innovaties die ons kunnen helpen om de omslag naar een circulair voedselsysteem te versnellen”, zegt de minister. “Door de projecten financiële steun te geven, maken we meteen ook werk van de Vlaamse voedselstrategie die we eind november gelanceerd hebben.”

Zoete aardappel en suikermaïs

Eén van de projecten die op Vlaamse middelen mag rekenen, is een investeringsproject dat inzet op het valoriseren van de reststroom en de eerste verwerking van zoete aardappel. Het areaal van dit gewas is jaar na jaar toegenomen in Vlaanderen. Volgens de minister is dat dankzij succesvol ondernemerschap van pionier-landbouwers die de uitdaging voor het lokaal telen van het gewas in Vlaanderen aangingen. Door de strenge eisen van de retail is de uitval van zoete aardappel voor de versmarkt behoorlijk hoog. Dit project wil dit voedselverlies aanpakken en de keten van Vlaamse zoete aardappel verder ontwikkelen.

Recent deed ook de teelt van suikermaïs zijn intrede in Vlaanderen, wat mogelijk gemaakt werd door het wijzigend klimaat. Een tweede project investeert in een verwerkingslijn voor suikermaïskolven die momenteel niet passen binnen de standaarden voor de versmarkt, maar waarbij de maïskorrels nog van uitstekende kwaliteit zijn voor verdere verwerking in de keten. “Hierdoor ontstaan opportuniteiten voor nieuwe samenwerkingen tussen akkerbouwers en de diepvriessector en wordt de lokale keten versterkt”, klinkt het. Zowel het project voor suikermaïs als voor zoete aardappel draagt bij aan de vermindering van voedselkilometers en een gediversifieerd lokaal voedselaanbod.

Voor veehouders in de korte keten wordt het steeds moeilijker om een slachthuis binnen aanvaardbare afstand te vinden dat bereid is kleine aantallen dieren te slachten

Jo Brouns - Vlaams minister van Landbouw (cd&v)

Lokale slachtcapaciteit

Een ander project vindt zijn uitwerking in zowel het oosten als het westen van Vlaanderen. “Voor veehouders die zich via de korte keten richten op de afzet van hoevevlees wordt het steeds moeilijker om een slachthuis binnen aanvaardbare afstand te vinden dat bereid is kleine aantallen dieren te slachten. Bovendien zijn er in Vlaanderen nog heel weinig slachthuizen die schapen en geiten willen slachten”, legt Brouns uit. Door de ontwikkeling van lokale slachtcapaciteit wil hij tegemoetkomen aan de nood die veehouders uit de korte keten ervaren. “Korte keten is een uitstekend voorbeeld van lokale voedselproductie en -afzet”, klinkt het nog.

De overige investeringen kaderen binnen het circulair voedselbeleid en omvatten onder andere projecten voor innovatieve sorteermachines zodat aardappelvrachten die momenteel volledig afgekeurd worden toch deels verwerkt kunnen worden voor humane voeding, investeringen in de valorisatie van groentereststromen en de hoogwaardige opwaardering van wei-eiwitten uit nevenstromen van de kaasindustrie.

Uitgelicht
Minister van Landbouw en Voeding Jo Brouns (cd&v) stelde dinsdag een nieuwe voedselstrategie voor op de Vlaamse voedseltop in Roeselare. Op korte termijn moeten er al conc...
29 november 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek