header.home link

Prijsonderhandelingen met industriële groentebedrijven starten onder hoogspanning

11 september 2022

De prijsonderhandelingen tussen groentetelers en de industrie starten volgende week, maanden eerder dan gebruikelijk. In deze onderhandelingen staat veel op het spel. Ingro, de coöperatie van groentetelers voor de industrie, heeft recent contact opgenomen met handelsfederatie COMEOS om te waarschuwen voor tekorten in de supermarkten. “Met de huidige prijzen is het niet rendabel om groenten te telen en zullen telers voor ander gewassen kiezen zoals maïs of graan”, vertelt Luc De Waele, key accountmanager bij Ingro.

Lees meer over:

Tegen eind september hoopt Luc De Waele namens Ingro prijsafspraken vast te leggen met de diepvriesindustrie over de afname van groenten voor volgend jaar. De gesprekken daarvoor starten begin deze week. Daarmee zijn de telers en afnemers vier maanden eerder dan de voorbije jaren. Normaal worden de prijzen in januari vastgelegd. “Eerdere afspraken zijn broodnodig anders worden er volgend jaar weinig of geen groenten geteeld”, vertelt De Waele die namens 1.200 Ingro leden spreekt.

Prijsvorming is altijd de achillespees bij de landbouwers geweest, zegt hij. “Maar dit jaar en in deze economische situatie staat het water meer dan aan de lippen.”  Er werd dit jaar naar schatting 20 procent minder groenten gezet dan voorgaande jaren. Met de droogte erbij voorspelt hij dan ook een sterke productievermindering van veel teelten zoal spruiten, bonen, wortelen, prei. “We zullen dit jaar minder kunnen leveren dan er op contract werd vastgelegd.”

Tekorten in de supermarkten onvermijdelijk

Dit zal volgens hem leiden tot tekorten in supermarkten, klanten van de afnemers van de Ingro-telers. Voor volgend jaar zullen deze tekorten nog veel groter kunnen zijn. “De kosten voor de teler zijn het voorbije jaar heel sterk gestegen, in sommige gevallen verveelvoudigd. Denk aan gewasbeschermingsmiddelen, energie en kunstmest. Als de huidige verkoopprijzen niet navenant stijgen zullen er volgend jaar geen groenten geteeld worden en dat betekent dat er tekorten ontstaan in de supermarkten”, voorspelt de West-Vlaming die hierover een paar dagen geleden een brandbrief stuurde naar handelsfederatie Comeos dat ook de belangen van supermarkten vertegenwoordigt.

Als de huidige verkoopprijzen niet navenant stijgen zullen er volgend jaar geen groenten geteeld worden. Dat betekent tekorten in de supermarkten

Luc De Waele - Ingro

De Waele ziet de interesse voor groenteteelt gestaag teruglopen en hoopt met vroege en goede prijsafspraken de telers nog te vermurwen. “Op dit moment is het met de huidige prijzen veel interessanter op graan en maïs te zetten. Dat brengt veel meer op en daar zit veel minder werk in dan bij een teelt als bijvoorbeeld wortel of prei.” De goede graanprijzen hebben volgens hem ook een effect op de pachtkosten. “Landeigenaars zijn minder geneigd om grond te verpachten en zetten er liever graan of maïs op. Dat brengt meer op. Dit heeft tot gevolg dat er een enorme druk op de pachtgrond is.”

Boerenstiel in Vlaanderen staat onder druk

Volgens De Waele staat de boerenstiel door de kostenstijgingen in combinatie met de matige opbrengsten onder druk in Vlaanderen. “Gronden worden schaarser en schaarser. Seizoenarbeiders zijn quasi onvindbaar, laat staan betaalbaar. Kunstmest wordt onbetaalbaar, als er überhaupt kunstmest beschikbaar zal zijn. Het bedrijfsmodel van de landbouwer is niet opgewassen tegen een crisis, een mislukte oogst of extreme weersomstandigheden.”

Vooruitlopend op de onderhandelingen wil De Waele geen uitspraken doen over gewenste prijsverhogingen voor de telers. Hij geeft aan dat klanten in de diepvriesindustrie in voorgesprekken op de hoogte gesteld zijn van de nood onder de  telers maar dat ook zij de kosten moeten kunnen doorrekenen aan de supermarkt. “De hele keten moet beseffen dat groenten meer gaan kosten, tot de consument aan toe.”

Uitgelicht
De West-Vlaamse telerscoöperatie Ingro had tijdens de contractonderhandelingen in januari met de verwerkende industrie ingezet op betere prijzen voor haar leden, maar krijgt v...
28 januari 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek