header.home link

Precisielandbouw maar klein aandeel van VLIF-steun

31 januari 2022

Investeringen in precisielandbouw maken minder dan drie procent van de VLIF-steun uit. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open VLD) opvroeg.

Het departement Landbouw en Visserij beschikt niet over actuele cijfers over het aantal landbouwbedrijven dat precisielandbouw toepast. De laatste cijfers dateren uit 2017, toen het departement een enquête hield over de toepassing van precisielandbouwtechnieken bij de bedrijven in het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Daaruit bleek dat meer dan de helft van de landbouwbedrijven (57 procent) zelf of via een loonwerker gebruik maakte van precisielandbouwtechnieken of dat waarschijnlijk binnen de vijf jaar zal doen. In de akkerbouw ging het om zeven op tien bedrijven.

Die hoge adoptatiegraad blijkt echter niet uit het aantal investeringsdossiers dat bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) werden ingediend en goedgekeurd. Tussen 2016 en 2020 ging het om 1921 aanvragen of omgerekend 2,5 procent van het totaal. Van die aanvragen werden 499 dossiers goedgekeurd, of iets meer dan een derde. Het aandeel goedgekeurde investeringen voor precisielandbouw komt daarmee uit op 2,6 procent van het totaal.

“Zoals wel vaker het geval is, beschikken we, met uitzondering van één enquête, waarvan we de representativiteit niet kunnen garanderen, nog niet over duidelijke cijfers over de toepassing van precisielandbouw”, zegt Emmily Talpe, Vlaams parlementslid voor Open VLD, “Uit de cijfers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) blijkt dat het aandeel nog steeds bescheiden blijft. Het is echter belangrijk dat we een duidelijk zicht krijgen op het potentieel en de uitrol van precisielandbouw.”

Loonwerkers

Ook over de rol van de loonwerkers is nog onvoldoende onderzoek gedaan. “Nochtans zullen zij de aangewezen partners zijn voor landbouwers die ofwel te kleinschalig werken, ofwel het nodige kapitaal niet willen of kunnen opbrengen voor deze kapitaalintensieve technologie, om via outsourcing hun diensten aan te bieden. Dat betekent dat de loonwerkers ook de ruimte moeten krijgen om deze investeringen te doen. Vermits zij niet in aanmerking komen voor VLIF-steun, moeten hun investeringen via andere economische steunmechanismen kunnen worden gestimuleerd”, besluit Talpe.

In haar antwoord benadrukte Vlaams Minister van Landbouw Hilde Crevits dat precisielandbouw een belangrijke rol zal krijgen in de pre-ecoregelingen in de vorm van een hectaresubsidie bij het toepassen van bepaalde technieken. Concreet gaat het dan over de aansturing van machines via GPS of het plaatsspecifiek bekalken. Bij het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2023 moet de regeling definitief worden.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek