header.home link

"Poldergraslanden zijn geen politiek spel"

14 december 2016
De voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Brugge, dat 10 hectare poldergrasland bedreigt, stuit op fel verzet van de natuurbeweging. Eerder zorgde het dossier al voor beroering in de commissie Leefmilieu waar Wilfried Vandaele (N-VA) een vurig pleidooi hield voor compensatie van deze percelen waardevolle natuur, daarbij gesteund door Bart Caron (Groen). Vanuit de natuurbeweging wordt gehoopt dat Natuurminister Joke Schauvliege compensaties zal voorzien, “als gebaar van bezorgdheid voor de toestand van de erfgoednatuur”.
Lees meer over:

De voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Brugge, dat 10 hectare poldergrasland bedreigt, stuit op fel verzet van de natuurbeweging. Eerder zorgde het dossier al voor beroering in de commissie Leefmilieu waar Wilfried Vandaele (N-VA) een vurig pleidooi hield voor compensatie van deze percelen waardevolle natuur, daarbij gesteund door Bart Caron (Groen). Vanuit de natuurbeweging wordt gehoopt dat Natuurminister Joke Schauvliege compensaties zal voorzien, “als gebaar van bezorgdheid voor de toestand van de erfgoednatuur”. 

Nu het openbaar onderzoek voor het ontwerp-GRUP Brugge van start ging, kruipt de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) in de pen om haar ongenoegen te uiten over de gang van zaken. “Dat het eerste Gewestelijk RUP na de bescherming van de kustpoldergraslanden al meteen een naakte schrapping van 10 hectare zou inhouden, hadden we nooit durven vermoeden”, zo klinkt het. “De Spie, een mooi stuk historisch poldergrasland, wordt in het GRUP Brugge namelijk bestemd als industriezone. Een ouderwets GRUP met andere woorden, dat spilzuchtig de betonmatten verder uitrolt.”

“De minister maakte zich vorig jaar sterk dat de bescherming onder de Europese landbouwwetgeving minstens even sterk zou zijn als deze onder de natuurwetgeving”, aldus de milieufederatie. “Nog geen jaar later keurt de minister het schrappen van meer dan 10 hectare poldergrasland goed via de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Brugge. Dit lijkt op een politiek steekspel. Dat hierbij meer dan 10 hectare waardevol grasland definitief naar de geschiedenisboeken wordt verwezen – met daarbij de voor Brugge meer dan nodige waterbergende capaciteiten en natuurwaarden – lijkt een detail.”

De oplossing is volgens de natuurorganisatie nochtans eenvoudig. “Hoewel minister Schauvliege er door Europa niet toe verplicht is om in compensatie te voorzien, zou dit als gebaar van enige bezorgdheid voor de toestand van de erfgoednatuur kunnen gelden”, zo klinkt het. “We vragen de minister om de geest van haar eigen beslissing te respecteren. Als het al nodig is om deze 10 hectare te asfalteren, kan de minister deze compenseren door een gelijktijdige vaststelling van het GRUP Kustpolders. Hierin zitten terreinen met een gelijkaardige maatschappelijke waarde, die tot op vandaag nog geen bescherming kennen.”

Volgens Boerenbond is niet de bescherming via de landbouwwetgeving de oorzaak van het verdwijnen van deze poldergraslanden, wel de beleidskeuze om landbouwgrond om te zetten in industriezone. De landbouworganisatie zou daarom graag zien dat de natuurbeweging in zulke dossiers mee ijvert voor een betere bescherming van het landbouwgebied.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek