header.home link

Patent op pitloze paprika van Syngenta krijgt kritiek

22 oktober 2015
Een Europees patent voor een pitloze paprika van zadenreus Syngenta stoot verschillende milieu- en landbouworganisaties over heel Europa tegen het hoofd. De coalitie 'No Patents on Seeds', die actie voert voor een herziening van de Europese patentwetgeving, wijst erop dat voor de ontwikkeling van de paprika gebruikgemaakt werd van klassieke veredeling op wat in de natuur aanwezig is. En dat kan niet volgens het Europees patentrecht, zegt de coalitie, die daarvoor steun krijgt van Europarlementslid Bart Staes (Groen).
Lees meer over:

Een Europees patent voor een pitloze paprika van zadenreus Syngenta stoot verschillende milieu- en landbouworganisaties over heel Europa tegen het hoofd. De coalitie 'No Patents on Seeds', die actie voert voor een herziening van de Europese patentwetgeving, wijst erop dat voor de ontwikkeling van de paprika gebruikgemaakt werd van klassieke veredeling op wat in de natuur aanwezig is. En dat kan niet volgens het Europees patentrecht, zegt de coalitie, die daarvoor steun krijgt van Europarlementslid Bart Staes (Groen).

"Dit is geen uitvinding van een bedrijf meer, maar gebruikmaken van eigenschappen die in de natuur aanwezig zijn. Is het ethisch verantwoord dat bedrijven dit als hun eigendom kunnen claimen? Dit behoort tot ons collectief erfgoed", zegt Staes. Verder is onder meer ook het kweken en verwerken van de pitloze paprika gepatenteerd. Staes wijst op een deficit in de democratische werking van het European Patent Office. "De lidstaten zitten officieel mee in het bestuur, maar dat is volstrekt onvoldoende, er is géén onafhankelijke controle. Er is sprake van een zuiver commerciële logica, terwijl een patentsysteem ook het publieke belang moet verdedigen. Het Europees patentbureau verdient overigens mee geld met de licenties die bedrijven betalen voor hun patenten."

In een reactie zegt Syngenta België dat, ook al komt een planteigenschap voor in de natuur, dan is die niet onmiddellijk bruikbaar in de landbouw. "Enkel door onderzoek werd die bruikbaar gemaakt. Om te vermijden dat concurrenten zonder enige bijdrage aan de ontwikkelingskosten van de resultaten profiteren, worden octrooien aangevraagd. En het is niet zo dat wij de resultaten van het onderzoek afschermen. We bieden alle geïnteresseerde partijen toegang tot die eigenschap, alleen vragen we een vergoeding voor de ontwikkelingskosten."

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek