header.home link

Pachtprijs van akkers en weiden steeg sterk in 20 jaar

21 januari 2019
In 2017 betaalde een landbouwer in België gemiddeld 309 euro per hectare per jaar voor de huur van akkers en 277 euro per hectare voor weides. De prijs voor het pachten van akkerland is in 20 jaar tijd met 72 procent gestegen, die voor grasland met 67 procent, zo blijkt uit gegevens van de Belgische dienst voor statistiek Statbel. De stijging is het sterkst in Vlaanderen. Daar nam de pacht voor landbouwgrond met 86 procent toe tot 382 euro per hectare, terwijl weideland 78 procent duurder werd en zo uitkomt op 327 euro per hectare.
Lees meer over:

In 2017 betaalde een landbouwer in België gemiddeld 309 euro per hectare per jaar voor de huur van akkers en 277 euro per hectare voor weides. De prijs voor het pachten van akkerland is in 20 jaar tijd met 72 procent gestegen, die voor grasland met 67 procent, zo blijkt uit gegevens van de Belgische dienst voor statistiek Statbel. De stijging is het sterkst in Vlaanderen. Daar nam de pacht voor landbouwgrond met 86 procent toe tot 382 euro per hectare, terwijl weideland 78 procent duurder werd en zo uitkomt op 327 euro per hectare.

De pacht is het bedrag dat een landbouwer jaarlijks aan de eigenaar van een perceel landbouwgrond betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden. In 20 jaar tijd zijn de pachtprijzen sterk gestegen, meer nog in Vlaanderen dan in Wallonië. In het zuiden van het land steeg de pachtprijs met 56 procent voor een akker (249 euro/ha) en 55 procent voor een weide (235 euro/ha).

Bekijk je het per provincie, dan spant Oost-Vlaanderen de kroon met landbouwgrond die gemiddeld voor 451 euro per hectare gepacht wordt en weidegrond voor 402 euro per hectare. Dat is volgens Statbel meer dan het dubbele dan de bedragen die in de provincie Luxemburg neergeteld worden, waar de pachtprijzen respectievelijk op 187 euro en 179 euro per hectare liggen.

De eigenaar en gebruiker van een perceel landbouwgrond kunnen de pachtprijs overeenkomen, maar die mag niet hoger zijn dan de wettelijk toegelaten maximale pachtprijs. Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vind je terug hoe dat maximum berekend wordt: “De maximale pachtprijs stemt overeen met het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de grond, vermenigvuldigd met de pachtprijzencoëfficiënt. Die coëfficiënt wordt per landbouwstreek en per provincie om de drie jaar vastgesteld door een pachtprijzencommissie.”

In bepaalde gevallen kan de maximale pachtprijs verhoogd worden. Het gaat onder meer om pachtovereenkomsten die zijn opgesteld bij authentieke akte, of een pacht met een eerste gebruiksperiode van 21 jaar of langer. Na de eerste gebruiksperiode wordt de pachtprijs teruggebracht tot de maximale pachtprijs. In het geval een landbouwer de zekerheid krijgt dat hij zijn ganse carrière over de gronden kan beschikken, door middel van een loopbaanpacht, dan mag de eigenaar om een 50 procent hogere pachtprijs vragen.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek