header.home link

Nieuw kenniscentrum GreenSupport moet groen- en sierteeltsector verduurzamen

De Vlaamse regering trekt 600.000 euro uit voor de oprichting van een nieuw kenniscentrum, GreenSupport. Dit moet de groen- en sierteeltsector helpen om de transitie te maken naar een klimaatrobuust en biodivers Vlaanderen. GreenSupport wordt opgericht binnen het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), een onafhankelijk kenniscentrum. Het zal professionele kennis verspreiden via adviezen, onderzoek en demonstratiezones en de samenwerking tussen de verschillende spelers in de groensector stimuleren. “Verduurzaming is nodig, want groenaanleg is nu vaak enkel gericht op esthetiek en te weinig op biodiversiteit."

5 april 2023  – Laatste update 6 april 2023 13:35
wadi2

De Vlaamse regering heeft een subsidie goedgekeurd voor de oprichting van een GreenSupport. De ondersteuning van 600.000 euro is bedoeld voor drie jaar. “GreenSupport zal onderzoek doen naar vernatting, juiste planten op de juiste plaats, natuurinclusief bouwen, enz. De werking van GreenSupport helpt tuinaannemers, groendiensten en tuincentra het goede voorbeeld te geven en zo draagvlak te creëren voor klimaatbestendige en biodiverse groenzones. Dit moet resulteren in een toename van het aantal klimaatbestendige groenaanlegprojecten”, zegt bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) is blij met de subsidie-erkenning waardoor de afdeling Groen binnen haar organisatie kan verbreden. Binnen de bestaande afdeling wordt er gewerkt op vier pijlers: assortiment (juiste plant op de juiste plaats); gespecialiseerde vormen van groen (bijvoorbeeld groene gevels of daken); aanleg en onderhoud.

Klimaatverandering centraal

Hierbij staat de klimaatverandering centraal. Meer hitte en droogte heeft een grote impact op enerzijds het groen. Anderzijds kan groenvoorziening ook een antwoord bieden op de klimaatverandering. “Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de juiste combinatie van planten om het onderhoud te beperken en verschillende bodembedekkers om te voorkomen dat de grond snel uitdroogt”, stelt Sandy Adriaenssens, coördinator groen bij PCS. Zij noemt ook het concept van wadi’s waar veel onderzoeks- en adviseringsaandacht aan besteed wordt. Een wadi is een soort infiltratiezone die voorkomt dat water wegloopt naar de riool en langer plaatselijk beschikbaar blijft.

Achter al het groen in tuinen, parken en lanen staat een hele keten. Van projectontwikkelaars, kwekers en tuin- en landschapsarchitecten tot groendiensten, tuincentra en eindgebruikers. “Een belangrijke doelstelling van GreenSupport is ook netwerking, al deze verschillende stakeholders met elkaar in contact brengen zodat de samenwerking in een vroeg stadium kan beginnen. Nu komt in de praktijk eerst de projectontwikkelaar en architect langs en wordt een klein hoekje voor groen voorzien. Met de juiste kennis en contacten kan de groenvoorziening beter geïmplementeerd worden in het project”, legt Adriaenssens uit.

Behalve onderzoek houdt haar afdeling zich ook bezig met informatiedeling met lokale overheden en tuinaanleggers over hoe klimaatadaptieve maatregelen genomen kunnen worden. Binnenkort wordt hier de tuincentra als nieuwe doelgroep aan toegevoegd. "Wij willen ook tuincentra adviseren hoe zij duurzame planten naar voren kunnen schuiven en deze aan hun klanten kunnen verkopen."

Samenwerking in keten en meer bewustzijn

Minister Demir pleit eveneens voor een nieuw bewustzijn in de hele keten: “De groensector is op dit ogenblik nog erg gericht op esthetiek, en in mindere mate op biodiversiteit, en dat laatste is belangrijk is om bestand te zijn tegen extreem weer. Gazons als een biljartlaken, invasieve exoten of steriele bloemen dragen bijvoorbeeld weinig bij aan de biodiversiteit. Ook worden nog te vaak pesticiden of niet-natuurlijke meststoffen en verbeteraars gebruikt.”

Doordat het kenniscentrum zowel academici als organisaties, die in de praktijk actief zijn, samenbrengt, kan het wetenschappelijke kennis verspreiden onder al wie actief is in de groen- en sierteeltsector en de innovatieve aanpak stimuleren die nodig is om de overgang te maken naar biodivers en klimaatadaptief groen. In het kader van klimaatadaptatie is er bij PCS ook aandacht voor exotisch groen. “Onze slogan is ‘inheems als basis en exoten waar nodig’. In steden waar veel hitte-instraling is, zijn mediterrane aanplanting vaak de enige oplossing”, vertelt Adriaenssens.

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Proefcentrum Sierteelt

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek