header.home link

“Oplossing klimaatprobleem vraagt veel meer dan ‘minder koeien’”

21 april 2021

Met de nakende afschaffing van de zoogkoeienpremie komt het debat over onze veestapel en de impact ervan op het klimaat weer op gang. “Maar de discussie over de aanpak van de klimaatverandering focust vaak op de verkeerde zaken”, stelt Pascal Boeckx, hoogleraar bij de vakgroep Groene Chemie en Technologie (UGent), in een opiniestuk in De Standaard. “Een kleinere veestapel of meer met de trein reizen zal het verschil niet maken. Er is een echte omwenteling nodig.”

Lees meer over:

Veel artikels over het klimaat blijven hangen in slogans als ‘minder vliegen’, ‘minder koeien’, ‘meer elektrische (bedrijfs)auto’s’, … Maar volgens Pascal Boeckx, hoogleraar bij de UGent en expert voor het IPCC van 1999-2015, zal er meer nodig zijn om het klimaatprobleem op te lossen. “Er is een economisch onderbouwde aanpak nodig met aandacht voor de sociaalecologische context van een duurzame vooruitgang”, stelt hij. “Discussies over zaken die al meer dan 30 jaar bekend zijn, zullen weinig zoden aan de dijk brengen.”

0

van de globale broeikasgasuitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt veroorzaakt door energieproductie, waarvan 80% via fossiele brandstoffen

0

van de globale broeikasgasuitstoot van CO2 en andere broeikasgassenwordt veroorzaakt door landbouw en ontbossing, waarvan 6% via de veestapel

“Alleen een grootschalige en geïntegreerde transitie naar niet-fossiele energiebronnen zoals hernieuwbare energie en kernenergie, gecombineerd met CO 2-opslag en -hergebruik en duurzame voedselproductie, zal ons in staat stellen de klimaatverandering af te remmen”, stelt Boeckx in een opiniestuk in de krant De Standaard.

Koolstofopslag heeft een prijskaartje

Volgens de hoogleraar is koolstofopslag een cruciaal onderdeel voor de inperking van de klimaatverandering. “Het globale potentieel voor koolstofopslag lijkt op het eerste gezicht groot”, zegt Boeckx. “200 gigaton CO2 voor bossen (cumulatief tot 2050) en maar liefst 2.000 gigaton CO2 voor geologische opslag (waarvan 94 gigaton realiseerbaar is tegen 2050).”

Jaarlijks komt 17 gigaton CO2 in de atmosfeer terecht, waar het bijdraagt aan de klimaatopwarming. “Om die jaarlijkse toename volledig te compenseren, is zo'n 35 miljoen vierkante kilometer extra bos nodig, dat is ongeveer vier keer de oppervlakte van Australië”, redeneert Boeckx.

Maar daar hangt een prijskaartje aan vast: de kosten om zo veel bos aan te leggen, bedragen 170 miljard dollar. “De geologische opslag van CO2 zal over een periode van 30 jaar maar 18 procent van de jaarlijkse CO 2-toename in de atmosfeer wegnemen”, gaat Boeckx verder. “De kosten daarvan zijn gigantisch hoog: 8,2 triljoen dollar. Dat is pas betaalbaar bij een olieprijs van ongeveer 135 dollar per vat en wanneer CO2-opslag wordt gecombineerd met olieontginning.”

Koolstofopslag is een cruciaal onderdeel voor de inperking van de klimaatverandering

Pascal Boeckx - Hoogleraar UGent

Investeringen en nieuwe technologieën

“Finaal zal het afhangen van de implementatie van nieuwe en bestaande technologieën in relevante sectoren en sturende marktmechanismen of we de broeikasgasuitstoot onder controle kunnen houden”, besluit Boeckx. “Daarvoor zijn doorgedreven investeringen en een mix van energie- en CO2-opslagtechnologieën, duurzamere voedselproductiesystemen en consumptiepatronen en een CO2-taks van 50 tot 100 dollar per ton CO 2 nodig. Al de rest is, vrees ik, voor de kantlijn van de klimaatactie.”

Het volledige opiniestuk kan je lezen op de website van De Standaard.

Bron: De Standaard

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek