header.home link

Open Vld wil stikstofakkoord bijsturen: “Alleen met stabiele en duidelijke regels kan je blijven boeren”

13 januari 2023

Open Vld neemt dit jaar voor het eerst deel aan Agriflanders, de grootste Vlaamse land- en tuinbouwbeurs. Volgens de liberale parlementsleden verdienen onze boeren meer rechtszekerheid, er wordt daarbij uitdrukkelijk gekeken in de richting van meer vrijwilligheid voor de zogenaamde “piekbelasters” in het stikstofdossier.

Lees meer over:
vld

Wie langs de stand van de Open Vld in Hal 1 van Flanders Expo passeert, kan er een abdijbiertje van Averbode proeven. Gwendolyn Rutten ontpopte zich tot kampioene van de paters, maar ze was ziek op de eerste beursdag. Aan een journalist van De Standaard vertelt Open Vld-parlementslid en boomkweker Bart Van Hulle toch met enige trots hoe de liberalen met hun parlementair werk gaten schoten in de rode lijst.

In afwezigheid van Rutten neemt fractieleider Willem-Frederik Schiltz de honneurs waar op een persmoment. “Onze hardwerkende boeren leveren een grote bijdrage aan de welvaart in ons land. Ze zorgen er ook voor dat we niet afhankelijk zijn van de rest van de wereld voor onze voeding. De sector staat wel voor grote uitdagingen, onder meer op het vlak van klimaatverandering. Boeren weten dat de landbouw zich daaraan zal moeten aanpassen. Maar ze moeten natuurlijk wel duidelijkheid hebben over hoe ze zich moeten aanpassen om te kunnen blijven verder boeren. Net zoals alle andere ondernemers hebben ze nood aan duidelijke antwoorden op de vragen: Aan welke regels moeten ze voldoen? Welke zekerheid hebben ze als ze investeren?”

In een speciale folder voor Agfriflanders schuiven de liberalen vier principes naar voren die niet alleen leidend moeten zijn in de discussie over stikstof, maar ook in het mestactieplan en bij de klimaattransitie. Het eerste principe viseert duidelijk de rode lijst in het stikstofakkoord: “Vergunningen die verleend worden door een overheid , moeten door diezelfde overheid nagekomen worden. Landbouwers hebben rechtszekerheid nodig om te kunnen ondernemen. Halverwege hun werk en investeringen een vergunning intrekken, dat kan enkel als de landbouwer daar zelf mee akkoord gaat.”

BartVanHulle-229_JJ

Het stikstofakkoord zoals het nu is, keur ik niet goed in het parlement

Bart Van Hulle - Vlaams parlementslid Open VLD

Ook de ambitieuze deadlines mogen wat minder strak volgens tuinbouwer Bart Van Hulle. Fijntjes wijst hij erop dat de deadline van 2030 geen Europese verplichting is, maar een deadline die Vlaanderen zichzelf oplegt. “Aanpassen betekent investeren en boeren willen die investeringen doen. Maar dan wel op een haalbaar tempo en in duurzame verbeteringen. Als je om de vijf voet nieuwe standaarden krijgt opgelegd, die andere investeringen vragen, kan je geen business plan opmaken. Je moet hen daar voldoende tijd geven.”

Minister-President Jan Jambon (N-VA) stelde zijn stikstofakkoord voor op de dag dat de Russische tanks in Oekraïne binnenrolden, en het is duidelijk dat dat voor de Open Vld’ers de zaken veranderd heeft. “Strategische autonomie” is het nieuwe ordewoord. Later op de dag gebruikte ook minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) die term in zijn openingsspeech.

“Als de oorlog in Oekraïne ons één ding geleerd heeft, is het dat we niet afhankelijk mogen zijn van het buitenland voor onze basisbehoeften”, zegt Europees parlementslid Hilde Vautmans. “We moeten daarom vechten zodat de boerenstiel in Europa kan overleven. Ik kan me geen Vlaanderen voorstellen zonder boeren. Dus laten we respect tonen voor onze boeren, de boerenstiel ondersteunen en zorgen dat we meer eigen producten consumeren.”

Ook de uitdagingen op vlak van ruimtegebruik komen dan aan bod. “Als we willen voorzien in onze eigen voedselvoorziening, dan zullen we daar ook de nodige ruimte voor moeten maken en vooral behouden”, zegt Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts, terwijl hij een Averbode-biertje uitschenkt. “Je kan niet in het wilde weg alle grond blijven volbouwen en opknippen. De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de beschikbare ruimte zo slim en eerlijk mogelijk wordt ingedeeld.”

Het is ook de nationale pers niet ontgaan dat de bijsturing van het stikstofakkoord meer wordt dan een kwestie van punten en komma’s. Bart Van Hulle gaat daarbij het verst: “Het stikstofakkoord zoals het nu is, keur ik niet goed in het parlement. De regering gaat nu de bezwaarschriften bekijken, maar langs het parlement moeten die ook zo snel mogelijk passeren.” Het beloven nog pittige discussies te worden.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek