header.home link

Open brief van en aan jonge landbouwers: “Moeilijke tijden vragen om sterke mensen”

23 februari 2021

Jonge boeren krijgen de laatste tijd klappen uit verschillende hoeken: de coronacrisis, de prijszetting, de vergunningskwestie, het ruimtebeslag, MAP6… Groene Kring wil hen met een open brief een hart onder de riem steken. Tegelijk is hij bedoeld als oproep naar de overheid om aandacht te vragen voor de problematiek waar nagenoeg alle boeren tegen aan lopen.

Lees meer over:
tarwe-graan-jongeboeren-akker-1250

De landbouwsector heeft het de laatste tijd hard te verduren gehad. De landbouwprijzen van vele van onze producten zitten op historische dieptepunten. Onze reserves slinken zienderogen. Daarnaast zorgen heel wat beleidsinitiatieven voor onzekerheid bij jonge boeren: het mestactieplan lijkt nog te verstrengen vooraleer de resultaten van de huidige maatregelen bekend zijn. Het Vlaamse stikstofdossier hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd – neen, wij willen hier geen Nederlandse toestanden. Vergunningsverlening lijkt een kansspel te worden, eerder dan een systeem waarbij de draagkracht van een site wordt ingeschat en ook de toegang tot grond wordt steeds beperkter door allerlei initiatieven. Daarbovenop komt dan nog een sausje van corona. Boeren is een eenzaam beroep. Het gebrek aan samenkomst weegt zwaar op ons, jonge boeren.

Essentiële sector

Het behoeft geen verdere uitleg: het zijn moeilijke tijden voor jonge landbouwers. Toch is het evident dat Vlaanderen ook morgen nood zal hebben aan boeren. De coronacrisis heeft namelijk meer dan ooit bewezen hoe belangrijk het is om voedselproductie dicht bij huis te hebben. En dan spreken we nog niet over de diensten die we leveren voor het landschap, de open ruimte en het platteland. Geen Vlaming die niet beseft dat landbouw essentieel is, vandaag en ook morgen.

De coronacrisis heeft meer dan ooit bewezen hoe belangrijk het is om voedselproductie dicht bij huis te hebben

Dus hoe moeilijk het nu ook gaat, wij zullen de boeren zijn die het Vlaanderen van morgen mee vorm geven. Ondanks alle uitdagingen en moeilijkheden blijft ons beroep en onze passie ontzettend mooi. Moeilijke tijden vragen om sterke mensen. Wel, wij zijn die sterke mensen. Wij zijn die boeren die morgen het voedsel voor de Vlaming en de Europeaan zullen produceren. Wij zijn de boeren die het landschap van morgen net zo mooi zullen maken als het landschap vandaag. Wij zullen zorgen dat het platteland in leven blijft. Dat het niet simpel zal zijn: dat lijkt evident. Maar als jonge boeren staan wij klaar om het Vlaanderen van morgen nu mee te maken. Maar dat kunnen we niet alleen.

Beleidskeuzes

Het is aan de beleidsmakers om keuzes te maken en een klimaat te scheppen waarin wij kunnen ondernemen. Wij hebben nood aan rechtszekerheid, stabiliteit en haalbaar beleid. Ook wij zien de wensen van de maatschappij. Ook wij willen inzetten op klimaat en milieu. Maar dat kunnen we enkel als we een correct inkomen halen. Dat gunstig klimaat om te ondernemen, dat kunnen we enkel scheppen als boeren niet enkel afgeschilderd worden als de boosdoener of weerloos slachtoffer, maar als de belangrijkste bouwsteen van de oplossing.

Een gunstig ondernemersklimaat kunnen we enkel scheppen als boeren niet enkel afgeschilderd worden als de boosdoener, maar als de belangrijkste bouwsteen van de oplossing

Wij, jonge boeren, kijken met opgeheven hoofd vooruit. Wij geloven dat we de uitdagingen die voor ons staan kunnen overwinnen. Wij geloven dat we samen stappen kunnen zetten richting een duurzame landbouw. Als jonge boeren zullen we niet toestaan dat ons beroep en onze passie onhaalbaar wordt gemaakt en landbouwers terecht komen in een positie waarin het evenwicht tussen economie en ecologie zoek is. Wij zijn de toekomst. We beseffen welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Hopelijk beseft iedereen hoe belangrijk het is om de jongeren die de toekomst vormen perspectief en zekerheid te geven.


De open brief werd ondertekend door het Nationaal Bestuur van Groene Kring:

Bram Agten, Céline Brutsaert, Andries Colman, Jef De Schutter, Sam Magnus, Maarten Moermans, Kobe Ruell, Céline Van Kerschaver, Bram Van Hecke

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek