header.home link

Open Brief: docenten Hogeschool VIVES vragen duidelijkheid voor landbouwsector

In een open brief vragen docenten landbouw en agro-industrie van Hogeschool VIVES campus Roeselare rechtszekerheid op lange termijn zodat landbouwers vanuit een duurzaamheidskader de juiste technologische investeringen kunnen doen.

7 maart 2023  – Laatste update 7 maart 2023 14:22

In de landbouwgemeenschap en de agro-voedingsindustrie wordt de schreeuw naar duidelijkheid steeds luider. Deze schreeuw is ook te lezen in de open brief van de docenten van Hogeschool VIVES. “Wij willen duidelijkheid over de te bewandelen weg om de komende jaren op een duurzame manier voedsel op ons bord te brengen”, staat te lezen. “Als docententeam is het onze missie om studenten op te leiden tot innovatieve, veerkrachtige landbouwers”, laat Isabelle Degezelle, coördinator landbouw, in de brief weten. “Dat doen we al jaren. We verkennen met hen de nieuwste technologieën en innovaties binnen de sector in het binnen- en buitenland. Onze studenten hebben een heel duidelijk beeld van de mogelijkheden die er zijn om samen een toekomst te schrijven. Daarom onze expliciete vraag: zorg voor rechtszekerheid op lange termijn zodat landbouwers vanuit duurzaamheidskader de juiste technologische investeringen kunnen doen."

De docenten stellen voor om vanuit de overheid investeringen te faciliteren om natuur en landbouw hand in hand te laten gaan, zodat jonge, lokale landbouwers een toekomst hebben. “Wij zijn het die onze studenten vol passie vakkundig, met de meest innovatieve technologieën en bedrijfseconomisch opleiden”, aldus Veerle De Mey, directeur van de groep biotechniek en technology. "Maar zij zijn diegenen die erna instaan voor duurzame en lokale voeding op ons bord.”

Een sector in evolutie

Afsluiten doen de docenten door de evoluties in de sector aan te kaarten. “De landbouwsector is al langere tijd innovatief bezig. Wist je dat onze Vlaamse boeren samen 2,7 miljard liter melk per jaar produceren? Ze zijn wereldtop op vlak van duurzaamheid en kwaliteit. Daarom is de vraag juist zo groot. Ook de ammoniakemissies uit landbouw zijn met meer dan 50 procent gedaald sinds 1990”, lichten de docenten van Hogeschool VIVES Roeselare toe. “Op vandaag is ook nog maar 46 procent van de ruimte in Vlaanderen landbouwgrond. In 1950 was dat nog 62 procent. Ook op dat vlak is er al heel veel veranderd doorheen de tijd.  Daarnaast zijn we voor heel wat landbouwproducten een exportland geworden. Dat is historisch gegroeid juist door onze kwaliteit en duurzame aanpak. We dienen daarin ook nuchter te zijn en te beseffen dat als we het hier niet produceren, het ergens anders zal gebeuren. Dan kunnen we ons afvragen of dat op eenzelfde kwalitatieve en duurzame manier zal gebeuren.”

Ketenpartners vragen dringend kader om stikstofuitstoot te kunnen reduceren
Uitgelicht
De landbouwsector wil zijn ammoniakuitstoot verminderen, maar krijgt daar vandaag de kans niet toe. Dat is de boodschap die zes organisaties uit de agrovoedingsketen brengen a...
27 februari 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek