header.home link

Oost-Vlaanderen lanceert plan rond lokaal voedsel “Oogst-Vlaanderen”

24 juni 2022

Om lokale en duurzame voedselstrategieën en -systemen, zoals de korte keten, te stimuleren werkte provincie Oost-Vlaanderen het voedselplan “Oogst-Vlaanderen” uit. Het dynamische plan bundelt de voedselgerelateerde ambities en acties van de provincie.

Het voedselplan is opgebouwd vanuit de sterktes en rollen die de provincie wil opnemen om het lokale voedselsysteem te verduurzamen. "We kunnen als provincie kennis opbouwen en delen, verbindingen maken en nieuwe trajecten faciliteren en ondersteunen. Er wordt ingezet op een geïntegreerd voedselbeleid, waarbij ook andere beleidsdomeinen hun rol zullen spelen zoals ruimtelijk beleid, educatie, lokale economie, klimaat, milieu, natuur, mobiliteit en toerisme”, vertelt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland.

Voor de realisatie van Oogst-Vlaanderen wordt gewerkt vanuit vijf rollen om de vertaalslag te maken naar concrete ambities en acties:

  1. De provincie is een katalysator voor lokaal voedselbeleid.

  2. De provincie zet in op regionale samenwerking en hefboomprojecten.

  3. De land- en tuinbouw van de toekomst ontwikkelt ook in Oost-Vlaanderen.

  4. De provincie draagt duurzaam (lokaal) voedselbeleid zelf hoog in het vaandel.

  5. De provincie zet Oost-Vlaamse producten in de kijker.

Oost-Vlaanderen wil leefbare en duurzame land- en tuinbouw creëren met ruimte voor lokale productie en consumptie van voedsel en ook sierteelt. "Innovatieve oplossingen moeten het voedselsysteem verduurzamen, zodat de land- en tuinbouw van de toekomst in Oost-Vlaanderen groeit en bloeit. Verder willen we de eigen Oost-Vlaams producten op de kaart zetten. Zowel lokaal, regionaal als daarbuiten, maar ook op de dagelijkse menukaart thuis”, aldus Grillaert.

Het plan kreeg in de loop van 2021 en 2022 vorm na een bevraging van een brede groep interne en externe stakeholders. Er werden onder meer focusgroepen georganiseerd met deelnemers uit overheden, het middenveld en landbouworganisaties.

Meer info vind je op de website van Oost-Vlaanderen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek