header.home link

WUR: "Resten bestrijdingsmiddelen overal terug te vinden”

2 februari 2023

Resten van bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt, zijn volgens voorlopige resultaten van een groot Europees onderzoek bijna overal in onze leefomgeving terug te vinden. Ook mensen en dieren dragen ze bij zich. Residuen van bestrijdingsmiddelen zitten ook volop in huisstof, concludeert de Nederlandse universiteit Wageningen University and Research (WUR). Vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat blootstelling aan deze stoffen doet met de gezondheid van mensen.

Lees meer over:

In de voorbije twee jaar is door het Europese project SPRINT gekeken welke resten van bestrijdingsmiddelen in welke hoeveelheid terug te vinden zijn in het milieu, in dieren en in mensen. In tien verschillende Europese landen hebben onderzoekers stalen genomen van de bodem, oppervlaktewater, sediment, huisstof en lucht. Ook is er bij meer dan 700 mensen bloed afgenomen en is de ontlasting en urine onderzocht. De monsters zijn getest op 207 verschillende bestrijdingsmiddelen, waarvan er 151 zijn toegestaan op de markt en 56 zijn afgekeurd. Resten hiervan kunnen echter na jaren nog terug te vinden zijn.

In Nederland is onderzoek gedaan bij 24 Groningse en Friese boeren met voornamelijk aardappelteelt, en hun omgeving, net als 24 inwoners van de stad Groningen. In totaal zijn hier 170 verschillende middelen aangetroffen. Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is het meest en in de grootste hoeveelheden gevonden.

In het onderzoek is gekeken naar zowel de gangbare als de biologische landbouw. Ook bij de biologische boeren, waar het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is verboden, zijn resten aangetroffen. De gevonden hoeveelheden zijn gemiddeld wel lager. In vergelijking met andere landen ligt Nederland aan de hoge kant van residuen in het milieu en de mens.

In Nederland zijn in bijna alle monsters mengsels van residuen gevonden. Huisstof springt eruit met meer dan 144 residuen, vaak zijn er meer dan 100 middelen in huisstofmonsters teruggevonden. Ongeveer driekwart van de gevonden middelen zijn toegelaten op de markt, een kwart is verboden.

Halvering in 2030

De Europese Unie wil in 2030 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent terugdringen, zoals geschreven staat in de Farm-to-Forkstrategie. "De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden in deze transitie naar minder en duurzamer gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw", klinkt het bij de universiteit van Wageningen.

De komende twee jaar wordt onderzocht wat de risico’s zijn van de gevonden residuen op het ecosysteem en mensen. Hierin wordt samengewerkt met toxicologische instituten van heel Europa. Ook wordt er een toolbox ontwikkeld op Europees niveau, zodat de risico’s sneller in kaart kunnen worden gebracht. Met een grote groep stakeholders proberen de onderzoekers knelpunten te identificeren om een transitie naar duurzame gewasbescherming te versnellen.

De resultaten van deze eerste fase worden in de komende maanden uitgewerkt in een wetenschappelijke publicatie.

Uitgelicht
Jongeren die in de buurt van landbouwgrond wonen, hebben hogere niveaus van AMPA in hun urine. AMPA is een afbraakproduct van glyfosaat, een stof die in gewasbeschermingsmidde...
30 januari 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek