header.home link

Meer AMPA in urine jongeren uit landbouwgebied

30 januari 2023

Jongeren die in de buurt van landbouwgrond wonen, hebben hogere niveaus van AMPA in hun urine. AMPA is een afbraakproduct van glyfosaat, een stof die in gewasbeschermingsmiddelen terugkomt. Dat blijkt uit een onderzoek van het humane biomonitoringprogramma van Steunpunt Milieu en Gezondheid dat werd uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven.

Lees meer over:
kindlandbouw

"Op het platteland wonen, wordt over het algemeen gezien als gezond. Maar hoe meer je woning omringd wordt door landbouwvelden, hoe meer resten van het giftige product AMPA in je urine terug te vinden zijn." Dat stelt onderzoeker Katrien De Troeyer verbonden aan de Faculteit Geneeskunde van Universiteit Antwerpen. Over de gezondheidseffecten kan zij weinig kwijt. “Er zijn heel weinig onderzoeken over de gezondheidseffecten van AMPA, dus deze vraag is op dit moment moeilijk te beantwoorden.”

Voor dit onderzoek keken wetenschappers voornamelijk naar de hoeveelheid landbouwgrond die mensen omringt - en niet zozeer naar de afstand tot die landbouwgrond. Daarna zocht men in de urine van adolescenten naar gewasbeschermingsmiddelen die in Vlaanderen worden gebruikt. "We stellen vast dat meer landbouwgrondgebruik rond je woning gerelateerd is aan een verhoging van de niveaus van AMPA in je urine", vertelt De Troeyer.

Beperking van het onderzoek

Zij vervolgt: "AMPA is een zogeheten biomarker voor blootstelling aan de onkruidverdelger glyfosaat, zoals Roundup - dat overigens sinds 2018 is verboden voor particulieren." AMPA is ook een afbraakproduct van andere stoffen, beaamt de wetenschapper. “Echter verwachten wij niet meteen dat deze andere producten meer worden gebruikt in omgevingen waar er meer landbouwgrond is rond de woning en dat deze dus de gevonden relatie zouden kunnen verklaren.”

In totaal namen 424 jongeren aan het onderzoek deel. Verspreid over het schooljaar werden er voor elk van de deelnemers één urinestaal afgenomen. Het onderzoek lijkt derhalve niets te zeggen over de chronische blootstelling. “Het is inderdaad een beperking van het onderzoek dat er maar één urinestaal is afgenomen”, beaamt De Troeyer. De studie gebeurde in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven. Ook de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne werkten mee.

Uitgelicht
Uit een haaranalyse bij 44 Europarlementsleden, journalisten en wetenschappers is gebleken dat 91 procent van de deelnemers gewasbeschermingsmiddelen in het lichaam heeft. Voo...
4 november 2022 Lees meer

Bron: Belga / Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek