header.home link

"Onderzoek naar huisvesting konijnen staat niet stil"

30 januari 2020
Hoewel Vlaanderen een voorloper is op vlak van huisvesting van konijnen, staat de sector niet stil. Bij ILVO loopt er nieuw onderzoek naar groepshuisvesting van voedsters, de vrouwelijke konijnen die gehouden worden om mee te kweken. Vandaag worden deze dieren nog niet in parken gehouden omdat de kans te groot is dat ze elkaar of elkaars jongen verwonden. Het onderzoek heeft als doel om de individuele huisvesting van voedsters zo kort mogelijk te houden om op die manier het dierenwelzijn te maximaliseren. De Vlaamse konijnenhouders zijn nauw betrokken bij dit onderzoek, zo laat het Pluimveeloket weten.
Lees meer over:

Hoewel Vlaanderen een voorloper is op vlak van huisvesting van konijnen, staat de sector niet stil. Bij ILVO loopt er nieuw onderzoek naar groepshuisvesting van voedsters, de vrouwelijke konijnen die gehouden worden om mee te kweken. Vandaag worden deze dieren nog niet in parken gehouden omdat de kans te groot is dat ze elkaar of elkaars jongen verwonden. Het onderzoek heeft als doel om de individuele huisvesting van voedsters zo kort mogelijk te houden om op die manier het dierenwelzijn te maximaliseren. De Vlaamse konijnenhouders zijn nauw betrokken bij dit onderzoek, zo laat het Pluimveeloket weten.

Naar aanleiding van de VLAM-campagne rond Week van het Konijn startten een reeks dierenrechtenorganisaties een ontradingsactie om nog langer konijn te eten. Volgens deze organisaties is de huisvesting van konijnen problematisch. Dat laten de landbouworganisaties niet zomaar passeren, want Vlaanderen is koploper op vlak van diervriendelijke huisvesting van konijnen. De aanpassingen in de wetgeving over huisvesting kwamen er immers in nauwe samenwerking met dierenrechtenorganisatie GAIA. Boerenbond stelde ook uitdrukkelijk dat deze nieuwe wetgeving geen eindpunt is. “Onze sector staat niet stil. We zoeken voortdurend voort naar wat beter kan”, zei Boerenbondwoordvoerder Vanessa Saenen.

Wat die woorden juist inhouden, weten ze bij het Pluimveeloket van het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), dat naast alle kennis over pluimvee ook kennis over konijnenhouderij verzamelt. “De konijnensector in Vlaanderen vervult reeds vele jaren een voorttrekkersrol op gebied van dierenwelzijn”, bevestigt ook Karolien Langendries van het Pluimveeloket. “De Vlaamse konijnenhouders waren in 2016 bij de eerste in Europa die de stap gezet hebben om vleeskonijnen niet langer in batterijkooien maar in parken te huisvesten.” Er werd wel uitstel voorzien voor de konijnenhouders die net voor 2016 hadden geïnvesteerd in verrijkte kooien. Zij kregen tot 2025 om over te schakelen naar parken, anders is het voor hen onmogelijk om hun vorige investering af te schrijven.

Op die parkhuisvesting geldt wel een uitzondering, namelijk voor de voedsters ofwel vrouwelijke konijnen. “In de praktijk is het haast onmogelijk om voedsters continu in een groep te laten plaatsnemen. Onderzoek wees uit dat er anders teveel sterfgevallen zouden optreden omdat voedsters vaak agressief en verwondend gedrag vertonen tegenover andere voedsters en jonge konijnen”, legt Langendries uit. Ondertussen is er bij ILVO wel een doctoraatsonderzoek opgestart om te bekijken of het toch niet mogelijk is om voedsters parttime in groep te huisvesten. Dat onderzoek moet tegen 2022 afgerond zijn.

Volgens het Pluimveeloket kunnen voedsters in groepen gehuisvest worden, maar enkele dagen vóór het moment van werpen en de periode erna is het beter voor zowel productie- als dierenwelzijnsresultaten dat ze individueel worden gehuisvest. De vraag waarop het onderzoek vooral een antwoord wil formuleren is: wanneer is het ideale tijdstip om voedsters opnieuw in groep te brengen? Verschillende proeven uitgevoerd bij praktijkbedrijven moeten daar duidelijkheid in brengen. “De nauwe betrokkenheid van de konijnensector is van groot belang bij dit project”, benadrukt Langendries. “Uiteindelijk zijn zij diegene die de voorschriften zullen moeten naleven en door dit in constructief overleg te doen komen wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.”

Verder zullen in het project ook de sociale interacties tussen de voedsters van naderbij bestudeerd worden. Een proef bij ILVO wil de optimale inrichting van parken voor voedsters gaan bestuderen. Aandachtspunten daarbij zijn bijvoorbeeld vluchtmogelijkheden en de bezetting van de parken.

Meer informatie: Onderzoek naar de optimalisatie van groepshuisvesting van voedsters

Beeld: ILVO

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek