header.home link

Onderzoek naar druppelirrigatie voor mais ontvangt Limburgse subsidie

28 oktober 2021

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt onderzoekt verschillende irrigatietechnieken voor maïs. Het onderzoek is één van de projecten die een subsidie heeft ontvangen uit het Droogte Innovatie Fonds van de Provincie Limburg. Het fonds is bedoeld voor waterbesparende en klimaatadaptieve maatregelen, alternatieve waterbronnen en projecten voor het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van water.

Lees meer over:

De jongste jaren wordt beregening veelvuldig ingezet om teelten te redden en/of opbrengsten te behouden. De provincie Limburg constateert dat het maatschappelijk draagvlak voor klassieke haspelberegening niet altijd even groot is, vooral als het gaat om het beregenen van voedergewassen.

Mede hierdoor trekt het de portemonnee van een project van PVL in Bocholt dat de economische rendabiliteit van de beregening bij voedergewassen bekijkt en een studie uitvoert naar alternatieve technieken om efficiënter te beregenen. Daarbij wordt vooral gekeken naar druppelirrigatie in diverse vormen.

Daarnaast wordt onderzoek gevoerd naar het beste tijdstip om te kunnen beregenen. Met behulp van sensortechnologie wordt de vochtaanwezigheid in de bodem nauwkeurig bepaald. Door landbouwers de mogelijkheden van bodemvochtmeters en/of zuigspanningsmeters te tonen, kan de conventionele beregening in de toekomst efficiënter verlopen en hoeft men niet langer op het gevoel te beregenen. Het project kan rekenen op een subsidie van 49.100 euro.

Droogte Innovatie fonds vorig jaar in het leven geroepen

Deze subsidie wordt uitgekeerd uit het ‘Droogte Innovatie Fonds' (DIF), dat vorig jaar in het leven geroepen werd. Het fonds spoort aan om een slimmer, robuuster en duurzamer agrarisch landbouwsysteem te ontwikkelen. “Nieuwe technologieën, concepten en businessmodellen worden gezocht”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors (CD&V). Zij voegt eraan toe: “Verdeeld over 5 jaar voorzien we 1,25 miljoen euro.”

Dit is het tweede jaar dat een jury een aantal projecten heeft uitgekozen voor een subsidietoekenning. PVL ontvangt een tweede subsidie van 125.556 euro voor een project dat zich focust op het herstel van de natuurlijke watercyclus in de stroomgebieden van de Abeek en de Warmbeek in Bocholt.

Inge Moors

Afleiden kanaalwater in droge winterperiodes

Het teveel aan oppervlaktewater zal in natte periodes gecontroleerd verdeeld en vastgehouden worden via stuwtjes. Voor het beheer ervan wordt een samenwerking tussen landbouwers en waterbeheerders opgezet. Innovatieve technieken en digitale tools moeten de controle helpen bewaren en beheerders advies geven over het optimale waterpeil. Ook de mogelijkheid om in droge winterperiodes kanaalwater af te leiden uit de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals naar de lokale oppervlaktewaters wordt onderzocht.

Een extra aanvoer biedt de kans om de grondwaterstanden aan te vullen en voorbereid te zijn op droogte tijdens het aankomende groeiseizoen. “Door landbouwers, waterbeheerders en gemeentediensten te verbinden, kan het project fungeren als een pilootproject voor andere regio’s in Vlaanderen”, meent de provincie.

Rationeel gebruik van aanwezige bodemvocht

Een derde subsidie (78.544 euro) gaat naar een project van de PIBO-campus uit Tongeren dat de naam ‘behoud van het aanwezige bodemvocht’ kreeg. Hierin wordt onderzoek gedaan naar methoden om het aanwezige bodemvocht efficiënter in te zetten. Door irrigatie en beregeningssystemen is volgens de onderwijsinstelling de aandacht voor de bodem als waterreservoir voor de landbouw verwaarloosd.

Door beredeneerd én op het juiste moment bodembewerkingen uit te voeren, kan het beschikbare bodemvocht verbeterd worden. PIBO-Campus zal daarom samen met PVL proefplatformen op zand- en leemgrond aanleggen waarop zowel gangbare als verbeterde bodembewerkingstechnieken worden gedemonstreerd die het vochthoudend vermogen van de grond verbeteren. De technieken worden verfijnd om de opkomst, jeugdgroei, opbrengst en kwaliteit voor een aantal gewassen te optimaliseren. Naar gelang de teelt, de omstandigheden en het bodemtype wordt er gedifferentieerd.

Een gerichte communicatiestrategie zal vervolgens in combinatie met demomomenten ervoor moeten zorgen dat de verbeterde technieken rond bodemmanagement vlotter ingang kunnen vinden bij loonwerkers en akkerbouwers.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek