header.home link

Ondanks MAP7 maakt aardappelsector zich op voor succesvolle editie Interpom

24 november 2022

Van zondag tot en met dinsdag zijn de beurshallen in Kortrijk de ontmoetingsplaats voor de Belgische en bij uitbreiding de Europese aardappelsector. De lopende MAP7-onderhandelingen zullen ongetwijfeld een groot deel van de gesprekken op Interpom beheersen. “We zijn blij dat we voor het eerst als volwaardig partner bij de gesprekken betrokken zijn”, zegt Christophe Vermeulen, CEO van Belgapom. “De aardappelverwerkende sector is bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen.”  

Lees meer over:
interpom sfeerbeeld 2021_interpom

Na een uitgestelde corona-editie in 2020 vond Interpom uitzonderlijk plaats in 2021. “Maar ook dat werd uiteindelijk een zeer bijzondere editie”, herinnert Vermeulen zich. “De beurs was al in opbouw op het moment dat het coronavirus opnieuw in opmars was en evenementen volop werden afgelast. We hebben beslist om de beurs toch te laten doorgaan, maar heel wat buitenlandse standhouders en bezoekers hebben afgehaakt. Wij willen met deze editie terug aansluiten bij de bijzonder succesvolle editie van 2018.”

Innovatie en kennisdeling

Met 323 exposanten uit 15 landen is de beurs volledig volzet. “Het enthousiasme in de sector om elkaar opnieuw te ontmoeten, is groot”, luidt het. Bezoekers kunnen op Interpom terecht voor een gespecialiseerd aanbod aan producten, machines, diensten, digitale technologieën en innovatieve oplossingen voor de volledige aardappelketen. Er loopt ook een innovatietraject doorheen de beurs met innovaties die door een expertengroep zijn geselecteerd als ‘must see’. “Het gaat vaak om innovaties waar niet alleen de gebruiker beter van wordt, maar waar de volledige aardappelketen beter van wordt”, meent Vermeulen.

Ook is er opnieuw een breed aanbod aan seminaries waarmee de beurs sterk wil inzetten op kennisdeling. Centraal in hal 6 zijn er gedurende de volledige beursperiode korte informatiesessies, met onderwerpen als de toegevoegde waarde van de interprofessionele organisatie Belpotato, bemesting in aardappelen, innovatie in gewasbescherming ten gunste van landbouw, klimaat en biodiversiteit, agro-ecologische principes en praktijk, klimaatmaatregelen op maat van de aardappelteler of duurzaam watergebruik. De diversiteit van de thema’s toont aan dat Interpom het debat niet uit de weg wil gaan.

We maken progressie in de MAP7-onderhandelingen en ik heb alle hoop op een goede uitkomst

Christophe Vermeulen - CEO Belgapom

Gezond groeien

Dat blijkt ook uit het beursthema ‘Towards a healthy growth’. De aardappelsector krijgt wel eens het verwijt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de milieukost van de teelt. “Met ons beursthema willen we de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de iedere schakel in de keten om samen te werken aan een duurzame, verantwoorde en bijgevolg gezonde groei”, aldus de Belgapom-CEO.

Volgens hem gaat het daarbij over de manier van telen, over landgebruik, over groei op een sociaal verantwoordelijke manier, maar ook over duurzaam transport en verwerking, over autonoom energiegebruik en verantwoord waterbeleid. “Voeg daar nog het supergezonde karakter van de aardappel als voedingsbom aan toe en het plaatje is compleet”, klinkt het.

Uitdagingen volgen elkaar in sneltempo op

De uitdagingen waar de aardappelsector voor staat, zijn dan ook bijzonder groot. Sinds Vermeulen begin 2021 Romain Cools opvolgde als CEO van Belgapom, heeft hij al verschillende crisissen mogen bedwingen. De coronapandemie, die toen nog in volle gang was, zorgde voor een terugval in het aantal verwerkte aardappelen en ook de tewerkstelling liep achteruit. Vooral aardappelverwerkers die aan de food service en horeca leverden, hadden het moeilijk. Tegelijk werd ook de impact van de brexit volop gevoeld. Dit zorgde ervoor dat de aardappelprijzen op de vrije markt in vrije val geraakten.

Vervolgens waren er de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die voor de aardappelsector heel wat kopzorgen met zich meebrachten. “De gemiddelde kosten op bedrijfsniveau stegen met 80 procent, met uitschieters voor energie tot 300 procent. Dat is nooit gezien”, benadrukt Vermeulen. “Een personeelskost die in één keer stijgt met 10 procent is evenmin in 40 jaar voorgekomen. Nu het graan blijkbaar het nieuwe goud is, moeten we in de verf zetten dat aardappelen al heel lang ons ‘oude’ goud zijn en dat willen we graag zo houden.”

Los van de coronaperikelen en de oorlog in Oekraïne zorgt ook het veranderende klimaat voor heel wat uitdagingen. Na een paar droge jaren - met bijhorende lage opbrengsten - was 2021 een bijzonder nat jaar met de nodige problemen om de aardappeloogst ingeschuurd te krijgen. Dat was dit jaar geen probleem. "Door het mooie weer in het najaar waren de rooiomstandigheden excellent", zegt Vermeulen. "Maar het extreem droge seizoen zorgde voor een significant lagere opbrengst."

Mikken op robuust MAP7

Een paar weken geleden was er dan het uitgelekte voorstel voor het nieuwe mestactieplan. Daarin stond dat het oogsten van aardappelen na 1 september niet meer zou kunnen in gebieden waar de waterkwaliteit onder druk staat. “Een splinterbom”, zo noemde Vermeulen dat voorstel in De Zevende Dag. “Dit voorstel zal het aardappelareaal decimeren. Het komt neer op het begraven van een hele sector. Het is hallucinant”, klonk het nog.

“Gelukkig is dat voorstel intussen van tafel", reageert de CEO van Belgapom opgelucht. "We zijn blij dat we voor het eerst als sector zijn uitgenodigd voor de onderhandelingen. Een betere waterkwaliteit is een belang dat de hele keten deelt, al is het de boer die het moet uitvoeren.” Volgens hem is de aardappelverwerkende sector bereid een inspanning te leveren om daaraan mee te werken.  

Belgapom vindt het belangrijk dat er een robuust plan op tafel komt. “Het moet echt een goede oplossing zijn voor een betere waterkwaliteit die ook rechtszekerheid op de lange termijn biedt voor onze boeren en onze bedrijven. Het mag niet de bedoeling zijn dat we over een jaar of twee weer rond de tafel moeten zitten.” Over een timing wil hij niet uitweiden. “Laat ons zeggen dat we progressie maken en dat ik alle hoop heb om tot een goede uitkomst te komen”, besluit Vermeulen.

Uitgelicht
Er is geen ruimte meer voor landbouw in Vlaanderen. Dat is de conclusie die ABS, Boerenbond, Groene Kring en Jong ABS trekken nadat ze deze week eindelijk inzage kregen in de...
29 oktober 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek