header.home link

“Nood aan eerlijk boetesysteem voor verplichte erosiemaatregelen”

8 april 2021

In de Vlaamse Commissie Landbouw ondervroeg parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA) Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) over de handhaving van de verplichte randvoorwaarden erosie die gekoppeld zijn aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de ongelijkheid tussen landbouwers die hierdoor in de hand wordt gewerkt. De minister erkent de beperkingen van het huidige systeem en wijst naar de evaluatie van de expertengroep Erosie voor een concrete oplossing.

Lees meer over:

Tijdens de laatste vergadering van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid voor de paasvakantie bespraken minister Crevits en de commissieleden de huidige handhaving van de verplichte randmaatregelen erosie op basis van het GLB en het bijbehorend boetesysteem. Bij de niet-naleving van de randvoorwaarden wordt een percentage van de GLB-steun voor de land- en tuinbouwer ingehouden. Maar hierdoor ontstaat er een grote ongelijkheid tussen boeren mét en boeren zonder GLB-steun in hun omzet.

“Vanop het terrein vang ik rond deze problematiek ontmoedigde geluiden op van land- en tuinbouwers die zich rigoureus houden aan de erosiemaatregelen, terwijl er grote agro-industriële bedrijven zijn die zich niet houden aan de maatregelen omdat ze zich geen zorgen moeten maken over intrekkingen van GLB-steun”, vertelt Joris Nachtergaele. “Vooraleer we kijken om opnieuw de maatregelen te verstrengen voor dezelfde land- en tuinbouwers lijkt het me logisch dat we eerst iedereen gelijk gaan behandelen.”

Een eerlijk boetesysteem kan alleen maar het draagvlak voor de belangrijke erosiemaatregelen ten goede komen

Joris Nachtergaele (N-VA) - Vlaams parlementslid

Een sterkere handhaving van de erosiemaatregelen en een stok achter de deur voor de land- en tuinbouwers zonder GLB-steun kunnen echter puzzelstukken vormen van een nog sterker Vlaams erosiebeleid. Vorig jaar toonde de nieuwe Bodemerosierisico-indicator nog aan dat de percelen met een (zeer) hoog risico op erosie zijn gestagneerd en nu een kleine 5.000 hectare vormen van het landbouwareaal.

Nachtergaele toont zich alvast tevreden dat minister Crevits dit zal opnemen met de expertengroep Erosie, die onder de bevoegdheid valt van Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA). “Ik hoop dat we in de toekomst elke land- en tuinbouwer gelijk kunnen behandelen ongeacht het belang van GLB-steun in hun omzet. Een eerlijk boetesysteem kan alleen maar het draagvlak voor de belangrijke erosiemaatregelen ten goede komen.”

Het volledige verslag over dit deel van de commissievergadering kan u hier lezen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek