header.home link

Nieuwe VLIF-oproep goed voor 7,7 mln euro aan innovatie

17 december 2016
Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege heeft een nieuwe oproep gelanceerd voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw, die via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) op financiële ondersteuning kunnen rekenen. In totaal wordt 7,7 miljoen euro toegekend, wat meer dan een verdubbeling is in vergelijking met de vorige subsidieronde. Tweemaal 3 miljoen euro wordt voorbehouden voor de groente- en fruitsector en de veehouderij. De VLIF-steun bedraagt 40 procent van de subsidieerbare projectkosten.
Lees meer over:

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege heeft een nieuwe oproep gelanceerd voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw, die via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) op financiële ondersteuning kunnen rekenen. In totaal wordt 7,7 miljoen euro toegekend, wat meer dan een verdubbeling is in vergelijking met de vorige subsidieronde. Tweemaal 3 miljoen euro wordt voorbehouden voor de groente- en fruitsector en de veehouderij. De VLIF-steun bedraagt 40 procent van de subsidieerbare projectkosten.

Naast de reguliere VLIF-steun kunnen land- en tuinbouwers voor de tweede keer een aanvraag doen voor projectsteun. Die aanvraag verloopt via een procedure waaraan andere voorwaarden zijn verbonden dan bij de normale VLIF-procedure, om er zo voor te zorgen dat de stap van praktijkonderzoek naar de concrete toepassing sneller zou gebeuren. Zo is het geen absolute voorwaarde dat de innovatie volledig klaar is voor commercialisering, maar mag de innovatie in kwestie zich nog in (de eindfase van) het praktijkonderzoek bevinden.

Voor die VLIF-projectsteun wordt nu een tweede subsidieronde gelanceerd die 7,7 miljoen euro zal verdelen. Daarvan gaat tweemaal 3 miljoen euro naar de groente- en fruitsector enerzijds en de veehouderij anderzijds, “omwille van de specifieke economische situatie” in beide sectoren. De overblijvende 1,7 miljoen euro staat open voor alle sectoren. De steun bedraagt 40 procent van de subsidieerbare projectkosten. Om de implementatie van de innovatie vlotter te doen verlopen, worden ook de begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidiabele kosten.

“Innovatie in de land- en tuinbouw is dé sleutel tot een leefbare sector en vormt daarom een speerpunt van mijn beleid”, aldus minister Schauvliege. “Er bestaat een specifiek instrument om via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) innovaties in de land- en tuinbouwsector te faciliteren. Aan de hand van dit instrument wil ik land- en tuinbouwers met sterke innovatieve en vernieuwende ideeën een duw in de rug geven. De innovatiesteun is dus een aanvulling op de gewone investeringssteun.”

Innovatie wordt al snel geassocieerd met technologie, maar vanuit het Departement Landbouw en Visserij wordt benadrukt dat innovatie niet steeds hoogtechnologisch hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over een productinnovatie of een lowtech procesinnovatie. Voorbeelden van eerder geselecteerde projecten zijn onder andere de ontwikkeling van een tomatenkroket, een pop-up zelfbedieningswinkel voor de korte keten, de larvenkweek op varkensmest, de winning van biogas uit varkensmest en de algenkweek in een serre.

Meer info: VLIF

Beeld: Innovatiesteunpunt

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek