header.home link

Nieuwe PO leghennen schotelt Vautmans prioriteiten voor

23 mei 2017
De kersverse Vlaamse producentenorganisatie leghennen (VPOL) heeft Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) ontvangen op het bedrijf van een van haar leden in Nieuwpoort. Vautmans gaf er antwoord op een aantal bekommernissen uit de sector, zoals de import van eieren uit Oekraïne en de regeling rond ophokplicht bij vrije uitloop. Uiteindelijk liet ze de pluimveehouders enkele beleidsprioriteiten formuleren. Ze kozen voor een gelijk speelveld tussen handelspartners binnen en buiten Europa, stempelplicht in alle landen, meer controle op geïmporteerde eieren en een betere vertaling van Europese in Belgische en Vlaamse regels. Onderwerpen die nog aan bod kwamen waren administratieve vereenvoudiging, vergrijzing en promotie.
Lees meer over:

De kersverse Vlaamse producentenorganisatie leghennen (VPOL) heeft Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) ontvangen op het bedrijf van een van haar leden in Nieuwpoort. Vautmans gaf er antwoord op een aantal bekommernissen uit de sector, zoals de import van eieren uit Oekraïne en de regeling rond ophokplicht bij vrije uitloop. Uiteindelijk liet ze de pluimveehouders enkele beleidsprioriteiten formuleren. Ze kozen voor een gelijk speelveld tussen handelspartners binnen en buiten Europa, stempelplicht in alle landen, meer controle op geïmporteerde eieren en een betere vertaling van Europese in Belgische en Vlaamse regels. Onderwerpen die nog aan bod kwamen waren administratieve vereenvoudiging, vergrijzing en promotie.

Enkele maanden geleden ontving Vautmans een delegatie pluimveehouders in het Europees Parlement in Brussel. Ze kregen de kans om de structuur en de problematiek in de sector toe te lichten en enkele vragen te stellen. Tijdens dat gesprek bleek echter dat “politiek en praktijk ver van elkaar staan”, en beleidsmakers niet altijd weten hoe het er op de bedrijven aan toegaat. Daarom werd besloten dat Vautmans haar antwoord op de vragen zou formuleren tijdens een volgende bijeenkomst op een actief pluimveebedrijf, zodat ze met eigen ogen zou kunnen zien “waar het over gaat”.

Die bijeenkomst vond dinsdag plaats op het bedrijf van Joost en Siska Dewicke-Van Loo in Nieuwpoort. Zij combineren vrije-uitloopkippen met kippen uit een verrijkte kooi, vleesvee en wat akkerbouw. Na een rondleiding op het bedrijf, waarbij beide kippenstallen, het eierlokaal, de voederloods, het machinepark, de aardappelloods en de vleesveestallen getoond werden, gingen de aanwezige pluimveehouders en Vautmans rond de tafel zitten.

Het eerste thema dat aan bod kwam was de import van eieren uit Oekraïne sinds het conflict met Rusland. Oekraïense eieren overspoelen de Europese markt, zonder aan dezelfde voorwaarden te voldoen. De leghennen worden wel gehuisvest volgens Europese normen, maar in “Amerikaanse aantallen”. Zo werd het voorbeeld genoemd van een Oekraïens bedrijf dat op z’n eentje twee keer zoveel kippen houdt dan alle Belgische pluimveehouders samen. “Daarenboven zien we dat Oekraïense producten zonder stempel toekomen, in Nederland of België verwerkt worden en daardoor als Nederlands of Belgisch product bestempeld worden. Zo ontstaat een ongelijk speelveld én wordt misbruik gemaakt van onze goede naam”, klinkt het.

Een eerste prioriteit die de pluimveehouders Vautmans wilden meegeven, is dan ook werk maken van een gelijk speelveld op de markt. Zowel tussen de lidstaten als tussen handelspartners buiten de Eurozone. Daarbij hoort ook een verplichte stempeling van eieren die geïmporteerd of geëxporteerd worden. Vautmans sluit zich daarbij aan. “De Ruslandban duurt nu al drie jaar. Dat is niet ‘tijdelijk’ meer. Ik zal dan ook ijveren voor een economische analyse naar de schade die het heeft veroorzaakt, en voor gepaste compensatie voor diegenen die het slachtoffer zijn. Daarnaast wil ik de Russische grenzen opnieuw openen, door de relatie met Rusland te verbeteren. En tot slot wil ik inzetten op nieuwe markten, maar ook daar uiteraard met een gelijk speelveld in het achterhoofd. Ik heb een nota klaar die deze zaken aankaart.”

Een tweede thema dat de pluimveehouders naar voren schoven, is de onzekerheid over het behoud van de status vrije-uitloopkip bij uitzonderlijke ophokplicht zoals tijdens de uitbraak van een vogelgriep. Ze vragen onder meer een gelijke behandeling in heel Europa, want nu zijn de regels in verschillende lidstaten anders. “En dat uitzonderingen op de regels mogelijk zijn, bewijst de biosector”, klonk het. Ook hierbij sluit Vautmans zich aan. “Ik heb Eurocommissaris Hogan om een persoonlijk overleg gevraagd, want aan zijn antwoord dat versoepelingen op korte termijn niet mogelijk zijn, heb ik niets”, zei ze daarover.

Een derde pijnpunt dat de pluimveehouders aankaartten, is het gebrek aan controle op import. “Het Voedselagentschap mag van Europa ‘geen specifieke landen viseren’, waardoor ze in de praktijk vaak niet verder komen dan certificaten nakijken. Dat zou anders moeten, ze zouden ook de containers moeten kunnen controleren. Misschien moet er een soort Europees Voedselagentschap komen”, klinkt het. Tot slot werd verwezen naar de “Europese regeldrift” en de gebrekkige vertaling van die regels naar België en Vlaanderen. En die vertaling werd zowel letterlijk (taal) als figuurlijk (keuze maatregelen) bedoeld.

Vautmans vatte de bekommernissen samen tot enkele prioriteiten: “bescherming van de buitengrenzen en het creëren van een gelijk spelveld tussen handelspartners, verplichte stempeling in het land van productie, een Europees Voedselagentschap dat geïmporteerde producten controleert en een betere vertaling van Europese regels naar Belgisch en Vlaams niveau.” Zelf haalde ze het belang van promotie aan en de administratieve last die naar beneden moet, de vergrijzing in de sector en de rol van de vrouw en het onderwijs daarin. Thema’s waarin ook de aanwezige leden van de VPOL zich kunnen vinden.

De VPOL is ontstaan binnen de schoot van de Vlaamse producentenorganisatie varkenshouders (VPOV). Een van leden van de VPOL is ook lid van de VPOV. De rondleiding van Vautmans was de eerste officiële activiteit. De organisatie telt 28 leden, “pluimveehouders van de Westhoek tot aan de Maas”.  

Foto's van het bezoek kan je bekijken in onze fotorubriek.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek