header.home link

Nieuwe maatregelen op de IPM-checklist

8 maart 2023

Sinds dit jaar zijn er een aantal nieuwe maatregelen van kracht binnen rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Met deze maatregelen wil de overheid de waterkwaliteit verbeteren en de verdere verspreiding van een aantal schadelijke onkruiden een halt toeroepen. Zo zal een driftreductie verplicht worden van 75 procent bij bespuitingen in open lucht.

Lees meer over:

Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. Met die regelgeving moedigt Europa land- en tuinbouwers aan om te bezuinigen op het gebruik van chemische bestrijdingstechnieken. IPM, of voluit Integrated Pest Management, gaat immers over het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en -middelen.

Eén van de belangrijkste pijlers binnen IPM is reductie van drift, dat is een sproeinevel die door de wind wordt meegenomen en op een andere plaats terecht komt dan oorspronkelijk bedoeld. Daarnaast wordt ook de bestrijding van schadelijke onkruiden en puntvervuiling, het vermijden van de verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen op een geconcentreerde plaats in de waterloop, opgenomen binnen IPM. Om deze IPM-doelstellingen te halen, is een checklist uitgewerkt waar dit jaar enkele nieuwe maatregelen aan toegevoegd zijn. Een aantal van deze maatregelen gaan vanaf dit jaar in, anderen volgen vanaf 2026.

Nieuwigheden

Eén van de maatregelen die dit jaar ingaat is een driftreductie van minimum 75 procent bij bespuitingen in open lucht. Vanaf 2026 zal er een driftreductie bij bespuitingen in open lucht van 90 procent moeten worden gerealiseerd, waarbij minimaal 75 procent driftreductie wordt gerealiseerd op het spuittoestel zelf. Een akkerbouwer kan dan bijvoorbeeld kiezen voor effectief 90 procent driftreducerende doppen, terwijl een fruitteler een combinatie kan maken door 75 procent driftreducerende techniek op spuitmachine te combineren met een hagelnet.

De bestrijding van knolcyperus, een hardnekkig onkruid, staat al vanaf 2014 in de IPM-checklist en is dus niet nieuw. Er geldt een verbod op het telen van een wortel-, knol- en bolgewas op percelen die besmet zijn met knolcyperus. Wat wel nieuw is, is dat de verplichte knolcyperusbestrijding op besmette percelen vanaf dit jaar ook een conditionaliteit vormt bij het nieuwe GLB.

Daarenboven wordt er binnen de IPM-werkgroep verder gewerkt rond de bepalingen van de vul- en spoelplaats. Dit omdat puntvervuiling de belangrijkste oorzaak is van contaminatie van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen. Het inwendig spoelen van het spuittoestel in het veld blijft een belangrijk aandachtspunt. Vandaar dat een schoonwatertank ook werd opgenomen in de IPM-checklist. Vanaf 2026 zal het verplicht zijn om spuittoestellen bij openluchtteelten uit te rusten met een schoonwatertank.

Meer info over de toevoegingen aan de IPM-checklist kan je vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Uitgelicht
Vlaanderen behoort tot de betere leerlingen van de Europese klas als het gaat om geïntegreerde gewasbescherming. Dat antwoordde Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&...
6 maart 2020 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Bayer Forward Farming

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek