header.home link

Nieuw normenkader PFAS op tafel Vlaamse regering

11 oktober 2022

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, heeft opnieuw een nieuw normenkader klaar voor maximale PFAS-concentraties in bodem. Dat meldt PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Het voorstel is ook al voor advies voorgelegd aan een expertencommisie en komt nu op de tafel van de Vlaamse regering.

Lees meer over:
pfos-bord-zwijndrecht-antwerpen-1250

Het vorige PFAS-handelingskader voor toegelaten concentraties in bodem in functie van de manier waarop die wordt gebruikt, dateert nog maar van maart. Toen klonk het al dat er eind dit jaar een nieuwe bijsturing - lees: verstrenging - zou komen. De voorbije maanden kwam er meer duidelijkheid over PFAS-achtergrondwaarden in voeding, na metingen van het FAVV, en er is ook een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). De bijsturing geldt voor de normering van hergebruik van bodem en is aangevuld met een norm voor bouwkundig bodemgebruik, laat Vrancken nog weten.

Feedbackronde

Het nieuwe normenkader werd vorige week voorgesteld aan een groep van de belangrijkste stakeholders uit de industrie, de grondverwerkende sector en belangengroepen. Zij kunnen nu nog feedback geven. Op basis daarvan is het aan de beleidsmakers, afvalstoffenmaatschappij OVAM en de Vlaamse regering om ermee aan de slag te gaan, klinkt het nog. OVAM zal het uiteindelijke kader juridisch verankeren.

Naar een PFAS-ban

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) stelt in een reactie dat het nieuwe kader "nog maar weinig te maken heeft met gezondheid" en veeleer "een afweging van maatschappelijke risico's" is. "Met dit nieuwe normenkader wil de Vlaamse overheid vooral klaarheid scheppen voor alle werven in heel Vlaanderen", klinkt het. "Maar die overheid moet dan ook snel helder communiceren over wat deze waarden in de praktijk betekenen. Deze voorgestelde normen zijn geen gezondheidskundige waarden, maar zijn het resultaat van een risicogebaseerde aanpak omdat er nu al eenmaal te veel PFOS in de ondergrond van Vlaanderen zit. Het is aan de beleidsmakers om uit te leggen waarom ze deze normen voldoende veilig acht."

Volgens BBL zal een totale uitfasering van PFAS, een soort PFAS-ban, uiteindelijk onvermijdelijk zijn. "We moeten de aanwezigheid van PFAS in lucht, water en bodem zo snel mogelijk naar nul brengen", aldus de milieuorganisatie. "Dat betekent een concreet PFAS uitfaseringsplan voor heel Vlaanderen en een sterk milieubeleid inzake vergunningen en zorgwekkende stoffen. We moeten te allen tijde voorkomen dat een dergelijke milieuramp opnieuw gebeurt."

BBL vraagt zich tot slot af wat de relatie zal worden tussen de nu voorgestelde normen en de Oosterweelwerken, waar grondverzet van met PFAS verontreinigde grond moet gebeuren.

"Als regering-Jambon normenkader VITO volgt, duikt ze onder Europese lat"

Ook bij oppositiepartij Groen worden vragen gesteld bij de "risico's" die de regering-Jambon dreigt te nemen als ze het voorgestelde kader volgt. De normen zijn bovendien opnieuw slechts tijdelijk, klaagt Vlaamse parlementslid Mieke Schauvliege. "Als de regering deze normen volgt, kiest ze er bewust voor om onder de Europese lat te gaan. In dat geval is ze de Vlamingen verantwoording verschuldigd over de risico's die ze hiermee aanvaardt."

Volgens Schauvliege zou een definitief normenkader gepaard moeten gaan met een milieueffectenrapport en een brede publieke consultatie. Hoewel in het rapport van het VITO staat dat de voorgestelde normen op termijn definitief zouden moeten worden, zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er een milieueffectenrapport of maatschappelijk debat komt, stelt Schauvliege vast. Ze vindt het bovendien volstrekt onduidelijk of met de normen een volgend PFAS-schandaal vermeden kan worden, terwijl het ook onbekend is wat de impact op de Oosterweelwerken zal zijn.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek