header.home link

Nederlandse pulsvisserij moet bakzeil halen

14 februari 2019
De helft van de Nederlandse vloot die vist op platvis zoals tong en schol, mag tot 21 juli 2021 blijven vangen met de pulstechniek, waarbij kleine elektrische stroomstoten worden gebruikt om de vissen van de zeebodem te jagen. Dat zijn onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten woensdagavond overeengekomen. Als uit nieuw wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat de pulsmethode toch niet schadelijk is voor de zeebodem en de vissen, kan het nakende verbod worden teruggedraaid.
Lees meer over:

De helft van de Nederlandse vloot die vist op platvis zoals tong en schol, mag tot 21 juli 2021 blijven vangen met de pulstechniek, waarbij kleine elektrische stroomstoten worden gebruikt om de vissen van de zeebodem te jagen. Dat zijn onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten woensdagavond overeengekomen. Als uit nieuw wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat de pulsmethode toch niet schadelijk is voor de zeebodem en de vissen, kan het nakende verbod worden teruggedraaid.

Pulsvisserij is in principe verboden in de Europese Unie, maar de regelgeving vertoont hiaten waar vooral Nederlandse vissers van profiteren. De techniek verjaagt vissen met stroomstoten uit de zeebodem, waarna ze gemakkelijker met netten kunnen worden gevangen. De vissen kunnen evenwel letsels oplopen, en de critici waarschuwen ook dat de zeebodem wordt “leeg geschraapt”. Door de uitzondering waar Nederland gebruik van maakt, namelijk de techniek reeds op grote schaal toepassen onder het mom van een ‘wetenschappelijk experiment’, klagen Vlaamse en Franse vissers over minder grote vangsten in hun wateren. Dat verklaart de sterke weerstand in het Europees Parlement tegen alle vormen van pulsvisserij.

Onderhandelingen tussen de Europese instellingen, die woensdagavond succesvol afgerond werden, leiden er nu toe dat de helft van de Nederlandse 'kottersvloot' tot 1 juli 2021 kan blijven vissen met de pulstechniek. Het gaat om 42 schepen, waarvan er nog zes na 2021 kunnen blijven varen als onderzoeksproject. De overige 42 schepen raken hun vergunning dit jaar kwijt. Voor de Nederlandse visserij is dit een zware opdoffer. Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik (CDA) spreekt van een donkere dag, “maar iets is beter dan niets”, voegt ze er aan toe.

Nederlands visserijminister Carola Schouten troost zich met de gedachte dat het politiek compromis nog ruimte laat voor verder wetenschappelijk onderzoek naar pulsvissen. De vissers zelf reageren fel: “Leugens en emoties hebben het gewonnen van wetenschap. Het pulstuig heeft alles wat de maatschappij wil: minder bijvangst, minder brandstofverbruik en minder bodemberoering. Toch moeten we stoppen met pulsvisserij.” De Nederlandse overheid heeft een financiële compensatie in het vooruitzicht gesteld.

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert om een heel andere reden sceptisch op het akkoord. “Dus: je overtreedt de regels, je schreeuwt moord en brand en uiteindelijk houd je nog 50 procent over daar waar je eigenlijk slechts 5 procent zou mogen overhouden”, werpt onze landgenoot de Nederlanders voor de voeten. “Abstractie makend van de mensen achter die cijfers, is dit niet minder dan een slechte klucht. Het minste wat je kan zeggen is dat onze Noorderburen de wetgeving nogal liberaal geïnterpreteerd hebben.”

“De beslissing stelt teleur”, is ook te horen bij Sabine Vermeulen, visserijspecialiste van N-VA. “Teveel Nederlandse pulsvissers mogen te lange tijd blijven doorvissen op een manier die nog niet onomstreden bewezen heeft dat ze niet schadelijk is op lange termijn voor de visbestanden. Vooral de piste van nieuw wetenschappelijk onderzoek laat de deur op een kier staan voor de Nederlandse pulsvissers. Vlaanderen vroeg in het verleden de resultaten op van het onderzoek dat Nederland voert, maar deze resultaten worden niet gedeeld. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag die ik vorige maand stelde aan de voormalige Vlaamse minister voor Visserij, Joke Schauvlieghe”, aldus Vermeulen. Als Nederland wil aantonen dat er geen probleem is, dan moet het volgens haar de onderzoeksresultaten nu op tafel leggen.

Het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO analyseert de visserijtechniek al een aantal jaren en hun vaststellingen zijn niet zwart-wit. Zo blijkt de impact op het reliëf van de zeebodem groter voor een vissersvaartuig dat met kettingen de vissen doet opschrikken. Elektrische pulsen laten minder diepe sporen na. Ook het voorbehoud dat gemaakt wordt tegenover pulsvisserij vanwege de biologische impact op bepaalde soorten kan wetenschappelijk niet hard gemaakt worden. ILVO is de techniek gunstig genegen vanwege “aanzienlijke en sterk gedocumenteerde” ecologische voordelen.

Marien wetenschapper Hans Polet (ILVO) werkt al 20 jaar op het onderwerp pulsvisserij: “Elektrisch vissen of pulsvissen zijn termen die een brede lading dekken. Naast de veelbesproken tongpulsvisserij, waar de ganse discussie om draait, zijn er ook andere interessante toepassingen. Zo is er de pulsvisserij op garnaal waarvan de effecten op mariene organismen al grondig bestudeerd en vrijwel onbestaande zijn en waarvan de ecologische voordelen wetenschappelijk goed onderbouwd zijn. Elektrische pulsen kunnen ook achteraan in een sleepnet toegepast om de teruggooi van ongewenste of gevoelige soorten te verminderen. Daarnaast wordt ook al elektrisch gevist op mesheften dat een milieuvriendelijk alternatief is voor de hydraulische dreg.”

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek