header.home link

Nederlands kabinet werkt aan stoppersregeling stikstof

22 november 2022

De Nederlandse regering wil een stopbonus voor boeren die in de buurt van natuurgebieden veel stikstof uitstoten. Volgend jaar krijgen duizenden boeren een aanbod dat tot 120 procent van de waarde van het bedrijf vergoedt. Ze kunnen innoveren, verhuizen of stoppen. Vrijdag moet de regering met het definitieve plan naar buiten komen.

Lees meer over:
christianne van der wal_twitter

Het plan is dinsdagochtend besproken door het Nederlandse kabinet-Rutte IV. De regeling is vrijwillig, maar als boeren niet op het aanbod ingaan, krijgen ze wel te maken met aanzienlijk strengere milieueisen. Vrijdag wil het kabinet met de definitieve plannen naar buiten komen. Daarin moet ook een stikstofheffing voor alle bedrijven zijn opgenomen. Ook fabrieken zullen dan moeten betalen voor hun stikstofuitstoot. Het systeem is vergelijkbaar met de heffing die bedrijven betalen voor de uitstoot van CO2.

De maatregelen zijn een antwoord op het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes en de recente uitspraak van de Raad van State die het werken met bouwvrijstellingen afwees. De strengere milieueisen in de buurt van Natura2000-gebieden zijn een stok achter de deur, waarmee het kabinet hoopt zoveel mogelijk boeren te verleiden om in te stappen in de vrijwillige regeling.

PAS-melders

Deze kabinetsaanpak moet er uiteindelijk ook toe leiden dat PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden. Ook dat was een voorwaarde die Remkes heeft gesteld en die is overgenomen door het kabinet. De hoop is dat genoeg landbouwers ervoor kiezen om te stoppen zodat er genoeg stikstofruimte vrijkomt om de PAS-melders te regulariseren.

PAS-melders zijn bedrijven die voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid voor activiteiten met weinig stikstofneerslag. Ze hoefden dan geen vergunning aan te vragen. Maar omdat de rechter een streep haalde door het PAS, zitten die boeren nu zonder vergunning en dreigen ze hoge boetes te krijgen.

Landbouwminister Piet Adema (CU) wil begin volgend jaar een landbouwakkoord sluiten met de sector. Daarin moet duidelijk worden hoe de agrarische sector in Nederland er in de toekomst uit moet zien. Ook zal hij ketenpartijen, zoals de supermarkten en veevoederfabrikanten, oproepen om mee te werken aan een beter verdienmodel voor de boer. Verwacht wordt dat ook daar al vrijdag meer duidelijkheid over komt.

Uitgelicht
Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op boerderijstrooptocht. Door stikstofrechten van veehouders op te kopen kunnen snelwegen worden aangelegd. De p...
18 november 2022 Lees meer

Bron: NOS

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek