header.home link

Nederland krijgt als laatste groen licht voor strategisch landbouwplan

14 december 2022

Nederland krijgt als laatste Europese land groen licht voor zijn Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van het nieuwe GLB. Ook Den Haag koppelt natuur- en milieuopgaven aan steun.

Lees meer over:
nederland

Het NSP is onderdeel van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Ook in Nederland is daarin een verschuiving te zien van directe inkomenssteun naar betalingen voor verduurzaming zoals verwoord in de Europese Green Deal en boer-tot-bordstrategie. Met het NSP kunnen lidstaten daarin nationale accenten leggen en eigen prioriteiten stellen.

Het nieuwe GLB dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 verdeelt een totaal budget van 270 miljard euro. Het vandaag goedgekeurde Nederlandse plan vertegenwoordigt een totale EU-begroting van meer dan 4 miljard euro, waarvan 1,4 miljard euro bestemd is voor milieu- en klimaatdoelstellingen en ecoregelingen, en 107 miljoen euro voor jonge boeren. Het Nederlandse plan omvat ook steun voor 3 000 jonge boeren om een landbouwbedrijf te beginnen of over te nemen.

Er is voor de komende vijf jaar circa 760 miljoen euro beschikbaar voor een 20-tal ecoregelingen waarmee boeren beloond worden voor bodembeheer en het voorkomen van de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat dan om het beheren van houtwallen en het toepassen van kruidenrijke akkerranden of het telen van eitwitgewassen. Hiervoor kunnen zij een vergoeding ontvangen van 60, 100 of 200 euro per hectare.

Een equivalent van de Vlaamse beheersovereenkomsten is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), waar 560 miljoen euro in totaal voor is vrijgemaakt. Via het ANLb beheren boeren specifieke leefgebieden voor planten- en diersoorten, zoals wiedevogels. Om in aanmerking te komen voor de Europese subsidies zijn er net als in Vlaanderen bepaalde minimumvoorwaarden gekoppeld. Een voorbeeld is de verplichte bufferstroken langs akkers en weilanden. Voor de verplichte gewasrotatie en de regel dat 4 procent van het areaal niet-productief moet zijn, is vanwege de oorlog in Oekraïne één jaar uitstel van toepassing.

De onderhandelingen met de Europese Commissie hebben ook in Nederland een stuk langer geduurd dan aanvankelijk werd gehoopt. Afgelopen week uitte EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski nog kritiek op de intensieve Nederlandse landbouw, waardoor nog even gevreesd werd bij de Noorderburen dat de plannen terug naar af zouden gestuurd worden.

Omdat duidelijkheid over het nieuwe GLB zolang uitbleef, heeft de Nederlandse landbouwminister Adema al aangekondigd dat de boeren de tijd krijgen om aan het nieuwe systeem te wennen. In het eerste jaar zal er bij geconstateerde tekortkomingen of overtredingen vaker eerst een waarschuwing worden uitgedeeld.

Tom Vandekendelaere, Europarlementslid voor de CD&V, wil dat er i: “Het volgende Europees landbouwbudget moet een pak groter worden, generationele vernieuwing moet een absolute prioriteit worden, en er vooral voor zorgen dat voedselzekerheid een slechts theoretische uitdaging blijft voor Europa en nooit een écht probleem hoeft te worden. Het aantal boerderijen blijft slinken in Europa, we zitten al onder de kaap van 10 miljoen landbouwbedrijven die instaan voor de voedselzekerheid van 450 miljoen Europeanen. Bovendien maken jonge boeren maar 20% uit van alle landbouwers. Met zo'n trend stevenen we af op problemen, die moeten we dus gekeerd krijgen.”

Bron: Nieuwe Oogst / Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek