header.home link

Natuurontwikkeling op Linkerscheldeoever moet stoppen

14 mei 2017
De Raad van State heeft opnieuw een deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen vernietigd. Daardoor vallen de onteigeningsplannen voor onder meer de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg weg. Boerenbond laat weten dat landbouwers op de Linkerscheldeoever de gronden die voor proactieve natuur bedoeld waren, verder zullen bewerken. De organisatie wil bovendien dat de situatie zoveel mogelijk rechtgezet wordt naar de situatie voor de goedkeuring van het GRUP.
Lees meer over:

De Raad van State heeft opnieuw een deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen vernietigd. Daardoor vallen de onteigeningsplannen voor onder meer de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg weg. Boerenbond laat weten dat landbouwers op de Linkerscheldeoever de gronden die voor proactieve natuur bedoeld waren, verder zullen bewerken. De organisatie wil bovendien dat de situatie zoveel mogelijk rechtgezet wordt naar de situatie voor de goedkeuring van het GRUP.

De Raad van State vernietigde eerder al de havenbestemmingsgebieden op de Linkerscheldeoever, waaronder de zone van het Saeftinghedok. De Raad oordeelt nu dat ook de groenbestemmingen op die oever moeten worden vernietigd, omdat ze "één onwettig procedé uitmaken met de al vernietigde havenbestemmingsgebieden". De vernietiging komt er op vraag van inwoners van Doel en Ouden Doel. De Rechterscheldeoever en het westelijk deel van het Logistiek park Waasland blijven buiten schot.

De vernietiging van het GRUP betekent dat de onteigeningsplannen voor de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg en voor de natuurgebieden Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule wegvallen. "Dit houdt in dat de in te richten natuurgebieden opnieuw de agrarische bestemming krijgen en dat de onteigeningsplannen in deze gebieden niet meer bestaan”, interpreteert Boerenbond het arrest. Een deel van de verworven terreinen is echter al ingericht als natuur. “Dat is onomkeerbaar. Wij vinden het essentieel dat die terreinen kunnen blijven dienen als compensatienatuur gekoppeld aan havenontwikkeling.”

Boerenbond wil dat, in afwachting van een verder planningsproces, alle landbouwgronden die voor natuurcompensatie en haveninrichting in het vernietigde GRUP waren voorzien en die vandaag hiervoor nog niet specifiek werden ingericht, bewerkt blijven worden door landbouwers. “Alle aan de gang zijnde inrichtingswerken dienen gestaakt te worden voor zover dit de veiligheid van het gebied niet in het gedrang brengt. Het is daarbij van belang dat het volledige landbouwgebruik met vrije teeltkeuze gevrijwaard blijft”, stelt voorzitter Sonja De Becker. De te realiseren bestemmingen zijn volgens Boerenbond immers onlosmakelijk verbonden met de verdere havenontwikkeling.

Voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen werd al heel wat landbouwgebied opgeofferd voor de compensatie van natuur. Naast de 250 bedrijven die een deel van hun grond verloren en zo getroffen werden in hun bedrijfsvoering, moesten ook 15 landbouwbedrijfszetels volledig wijken. “Een bittere pil voor de landbouwers in het gebied”, weet Boerenbond. “Voor ons kan er dus geen sprake zijn van een herhaling van het klassieke scenario waarbij men eerst percelen onteigent en ze vervolgens onbenut laat liggen, waardoor er na verloop van tijd natuur op ontwikkelt die dan bij een effectieve aansnijding opnieuw gecompenseerd moet worden.”

Dit kan volgens de landbouworganisatie alleen vermeden worden door de reeds ingerichte natuur te blijven inbrengen als natuurcompensatie voor mogelijke havenontwikkelingen en de gronden die tot op vandaag nog niet voor natuur of havenuitbreiding zijn ingericht als landbouwgebruik te behouden. Op die manier voorkomt men het ontstaan van nieuwe ruige natuur die achteraf mogelijks nog eens zou moeten worden gecompenseerd.

Ontwikkeling Havengebied Antwerpen, onderdeel van de Vlaamse overheid, stelt dat ook na de vernietiging van het GRUP voor de Linkerscheldeoever het streefdoel hetzelfde blijft: een bloeiende haven in een leefbare omgeving. “Het is nu belangrijk dat bewoners, landbouwers én bedrijven in het havengebied en omgeving snel duidelijkheid krijgen over hun toekomstmogelijkheden", luidt het in een reactie. “De Vlaamse overheid werkt voort aan het complexe project om op korte termijn een oplossing te bieden voor de vraag naar extra containerbehandeling in het havengebied Antwerpen", besluit Ontwikkeling Havengebied Antwerpen.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek