header.home link

Minder dan 25.000 Vlaamse landbouwbedrijven

23 juli 2014
Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen is in 2013 gedaald tot 24.884, tegen 25.217 in 2012. Daarmee wordt de dalende trend in de sector verdergezet. Ter vergelijking: in 1980 waren er nog meer dan 75.000 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Tegelijkertijd is de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven meer dan verdubbeld, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Biolandbouw is de groeikampioen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie.
Lees meer over:

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen is in 2013 gedaald tot 24.884, tegen 25.217 in 2012. Daarmee wordt de dalende trend in de sector verdergezet. Ter vergelijking: in 1980 waren er nog meer dan 75.000 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Tegelijkertijd is de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven meer dan verdubbeld, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Biolandbouw is de groeikampioen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

In heel België waren er in 2013 nog 37.761 landbouwbedrijven, tegen 38.559 in 2012, en meer dan 113.000 in 1980. Het aantal bedrijven in ons land neemt af met een gemiddelde van zowat 3,4 pct per jaar. Landbouwbedrijven worden gemiddeld wel alsmaar groter. In dertig jaar tijd is de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven meer dan verdubbeld, zowel in Vlaanderen (van 8,4 ha in 1980 tot 25 ha in 2013) als in Wallonië (van 20,8 ha tot 55,6 ha). De totale oppervlakte cultuurgrond steeg van 1.333.913 ha in 2012 naar 1.338.566 in 2013, waarvan 622.738 ha in Vlaanderen.

Daar tegenover staat het dalende aantal arbeidskrachten: van 75.589 in 2012 naar 74.510 in 2013, waarvan 51.583 in Vlaanderen. In 1980 waren dat er in heel België nog meer dan 185.000. Sinds drie decennia is een dubbele evolutie merkbaar in de Belgische landbouwbedrijven: enerzijds is er een zeer lichte stijging van het aantal werknemers per bedrijf (van 1,6 in 1980 tot 1,97 in 2013), anderzijds is er vooral een steeds belangrijker aandeel niet-familiale arbeidskrachten (van 3,9 pct in 1980 tot meer dan 20 pct in 2013).

Ook het aantal tractoren is fors toegenomen. Terwijl er in 1977 nog 114.517 nieuwe landbouwtractoren werden ingeschreven, waren er dat vorig jaar 183.638. De groei van de tweedehandsmarkt en de invoering van de rode G-nummerplaat zitten daar volgens de FOD Economie voor iets tussen. Wat de gewassen betreft, is de oppervlakte suikerbieten vorig jaar opnieuw gekrompen: van 61.165 ha in 2012 tot 60.191 ha in 2013. In 2000 werden er in België nog op 90.858 ha suikerbieten ingeplant.

Door de stevige terugval van suikerbieten hebben vooral aardappelen veld gewonnen, met een spectaculaire groei tussen 2008 en 2011. In 2013 groeide het aardappelareaal tot 75.315 ha ten opzichte van de 66.975 ha in 2012. Nog uit de cijfers blijkt de sterke groei van de biologische landbouw, meer in Wallonië dan in Vlaanderen. Vorig jaar telde België 1.514 biologische landbouwbedrijven, waarvan 1.195 in Wallonië.

In het zuiden van ons land stijgt het aantal biobedrijven sinds 2008 met 12 pct per jaar. In Vlaanderen is dat 8 pct. Voor de oppervlakte gelden dezelfde groeicijfers. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de Belgische biobedrijven is tijdens deze periode stabiel gebleven: ongeveer 50 ha in Wallonië en 16 ha in Vlaanderen. Het aantal runderen in de bioveehouderij steeg in Wallonië tussen 2008 en 2013 jaarlijks met 12,3 pct, in Vlaanderen was de groei met jaarlijks 3,7 pct bescheidener. In Wallonië maakten vooral veehouders de omschakeling naar bio, in Vlaanderen zijn dat vooral tuinbouwbedrijven.

Meer info: FOD Economie

Beeld: Loonwerk Defour

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek