header.home link

MilkBE vergoedt nu ook botulisme-uitval onder drachtige vaarzen  

12 januari 2023

MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector die onder andere het solidariteitsfonds botulisme beheert, vergoedt voortaan ook gevallen van botulisme onder drachtige vaarzen. Tot nu toe kwam het fonds alleen tussen voor zware sterfte bij productieve melkkoeien. Het bestuur van de brancheorganisatie heeft dit besloten nadat enkele Vlaamse melkveehouders vorig jaar getroffen waren door uitbraken van botulisme onder het jongvee. Door de uitbreiding van de toepassingsdomein gaat ook de bijdrage van melkveehouders aan MilkBE dit jaar omhoog.

MilkBE beheert het solidariteitsfonds Botulisme dat een vergoeding uitkeert aan melkveehouders die getroffen worden door een uitbraak van botulisme op hun bedrijf. Runderen krijgen de bacteriën en de toxinen binnen via het voeder (of drinkwater) waarin besmette kadavers aanwezig zijn, vooral (water)vogels. De ziekte leidt tot verlammingsverschijnselen, vaak met de dood tot gevolg.

Het solidariteitsfonds Botulisme voorziet zowel in een vergoeding van vernietigde melk (na vaststelling van de ziekte wordt de melkafvoer geblokkeerd voor korte tijd, red.) als in een tussenkomst bij zware sterfte onder de melkkoeien. Dat laatste wordt sinds 1 januari van dit jaar uitgebreid naar jongvee vanaf 15 maanden oud. De definitie van “zware sterfte” wordt behouden, namelijk bij de overschrijding van de sterftedrempel van 30 procent. Deze drempel kan per diercategorie, volle vaarzen of melkkoeien apart, dan wel over beide diercategorieën samen overschreden worden.

Het bestuur van MilkBE heeft tot de uitbreiding van het solidariteitsfonds beslist nadat enkele melkveehouders geconfronteerd werden met een uitbraak van botulisme onder hun drachtige vaarsen. Alhoewel de vaarzen nog geen melk produceren, doen ze dat op korte termijn wel en betekent het wegvallen van deze dieren een grote kostenpost.

Uitgelicht

Melkveehouders betalen lagere bijdrage aan MilkBE

nieuws
13 januari 2022 Lees meer

Bijdrage aan MilkBE stijgt

De beslissing van het bestuur heeft onder andere tot gevolg dat de bijdrage van melkveehouders en zuivelondernemingen aan MilkBE toeneemt. Ook de stijgende kosten van MilkBE, dat net zoals andere organisaties zegt te kampen met inflatie, is hier debet aan. Voor melkleveraars zal de bijdrage stijgen met 5 procent, naar 0,0635 euro per 1.000 liter melk. Voor kopers-melkverwerkers zal de bijdrage stijgen met 7,8 procent naar 0,0760 euro per 1.000 liter melk.

Vorig jaar werd de bijdrage door melkveehouders nog naar beneden bijgesteld. Reden destijds was het verminderde aantal schadegevallen door botulisme ten opzichte van het jaar ervoor, 2020. Of er vorig jaar meer gevallen van botulisme plaatsvonden, kan MilkBE nog niet zeggen. In 2021 werden drie melkveebedrijven getroffen door botulisme uitbraken, maar kwam het solidariteitsfonds geen enkele keer tussen voor zware sterfgevallen.

Vorig jaar zat de bijdrage van kopers aan MilkBE overigens wel in de lift. Reden hiervoor was de digitalisering van de duurzaamheidsmonitor. Hierin worden duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de zuivelketen gemonitord. Om het invullen van de monitor vlotter en gemakkelijker te maken, wordt een digitale tool ontwikkeld. De brancheorganisatie geeft aan dat deze digitalisering nog niet voltooid is en tot de prioriteiten van dit jaar behoort. Ook staat er een vernieuwing van het programma voor de monitoring van eventuele contaminanten in melk op de agenda.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek