header.home link

Milieubewegingen uiten bezwaren tegen grootste zalmkwekerij van Europa

11 oktober 2022

GAIA, Animal Rights, Sea First Foundation, Climaxi, Bite Back, Sea Shepherd, de West-Vlaamse Milieufederatie, de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en WWF-België dienen bezwaar in tegen de plannen om de grootste zalmkwekerij van Europa in Oostende te bouwen.

Lees meer over:
5c50df62-331f-11ed-b07d-02b7b76bf47f

In de kwekerij zullen jaarlijks 12.000 ton Atlantische zalmen zitten in tanks op het land. De bezwaarindieners zijn van mening dat dierenrechten en de potentiële effecten op het milieu onvoldoende zijn meegenomen bij de vergunningsaanvraag. Al in 2020 werd de komst van de kwekerij aangekondigd door stad Oostende, maar het heeft tot 2022 geduurd vooraleer de omgevingsvergunning uiteindelijk werd aangevraagd.

Met de voorliggende plannen wil het Noorse Columbi Salmon de grootste zalmkwekerij in Europa op land bouwen. Deze zalmkwekerij wil jaarlijks 12.000 ton of 3 miljoen zalmen kweken in bovengrondse watertanks. Dierenrechten- natuur- en milieuorganisaties zijn zeer bezorgd om dierenwelzijn en de negatieve effecten op het milieu die dit project kan veroorzaken. Ook buurtbewoners dienden bezwaren in.

Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “Europa wil in 2027 kooisystemen voor landbouwdieren verbieden en tegelijk worden enorme aantallen vissen op elkaar gepropt in landtanks zodat ze amper nog kunnen bewegen. Ook dit soort systemen zouden moeten verboden worden. Hallucinant.” Bovendien wijzen ze erop dat het Recirculerend Aquacultuur Systeem (RAS) dat de projectontwikkelaar wil toepassen, controversieel is. In het buitenland komen geregeld incidenten met massale sterfte van zalmen voor.

Geen milieueffectenrapport

Columbi Salmon vroeg, en kreeg, de toelating om geen milieueffectenrapport te moeten opstellen, nochtans verplicht voor intensieve aquacultuur die (meer dan) 1.000 ton vissen produceert. Voor de natuur- en milieuorganisaties onder 4 Sea (Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace en WWF-België), vzw Climaxi en West-Vlaamse Milieufederatie zijn er nog teveel onduidelijkheden over de effecten op de natuurlijke omgeving. Zo wordt water geloosd in het kanaal Gent Oostende en wordt de impact hiervan niet berekend. In het bijzonder zijn de natuur- en milieuorganisaties bezorgd over het gebruik van geneesmiddelen.

Bovendien bevindt de zalmkwekerij zich in de nabijheid van beschermd natuurgebied en wordt onvoldoende geanalyseerd of de exploitatie voor negatieve effecten op deze natuur kan zorgen. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de verwerking van 16 ton slib per dag en verwachten de natuur- en milieuorganisaties hierover duidelijkheid. Een uitgebreid milieueffectenrapport is nodig vooraleer de bouw van zo'n grote installatie goed te keuren, klinkt het.

Uiterlijk op 9 december 2022 zal de West-Vlaamse deputatie beslissen of er groen licht komt voor de omgevingsvergunning. Indien het project goedgekeurd wordt door de deputatie, krijgt iedereen de kans om beroep aan te tekenen tegen de beslissing. Wat zou betekenen dat het dossier op het bureau van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) terechtkomt en zij dan de knoop moet doorhakken.

Bron: KW

Beeld: VRT

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek