header.home link

Met een nieuwe FAVV-grenscontrolepost wil North Sea Port meer inzetten op voedselimport

20 oktober 2021

Met een nieuwe grenscontrolepost zullen de douane en het Voedselagentschap voortaan ook in Gent verpakte dierlijke producten van buiten de Europese Unie kunnen controleren. North Sea Port bouwde voor deze producten die vervoerd worden in containers, een grenscontrolepost.

Lees meer over:
North Sea Port_officiële inhuldiging

North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot in Gent. Daar gaat het 32 kilometer landinwaarts in België. In het havengebied was nog ruimte voor ontwikkeling en groei. Nieuwe klanten aantrekken was echter moeilijk door de beperkte faciliteiten waarover de haven beschikte. “Klanten kiezen sneller voor Antwerpen of Zeebrugge”, aldus Daan Schalk, CEO van North Sea Port.

Tot nu toe beschikte de haven in Gent enkel over een grenscontrolepost voor de veterinaire invoercontrole op dierlijke vetten en oliën in bulk en voor verpakte diervoeding. In het Nederlandse Vlissingen is keuring mogelijk van verpakte goederen voor humane consumptie en bevroren, verpakte goederen, voor niet-humane consumptie.

De nieuwe grenscontrolepost is gebouwd door het havenbedrijf, die een investering van ongeveer een miljoen euro doet om het gebouw in te richten. Dat bedrag wil North Sea Port terugverdienen door nieuwe klanten aan te trekken. In het strategisch plan van de haven staat voeding dan ook aangeduid als sector met economisch potentieel, maar daar kon de haven tot voor kort onvoldoende op inspelen.

Zowel het Voedselagentschap als de douane worden er onder hetzelfde dak ondergebracht. “Daar kunnen ze containers controleren, stalen in het laboratorium onderzoeken en administratieve verrichtingen afhandelen”, klinkt het. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) was, samen met zijn federale collega-minister David Clarinval (MR), naar Gent gekomen om het gebouw plechtig in te huldigen. “Met deze investering zorgen we ervoor dat transporteurs op een vlotte manier bediend worden. Door beide diensten op dezelfde locatie te combineren, zorgen we voor efficiëntie en tijdswinst.”

grenscontrole haven FAVV douane_North Sea Port

De nood aan goede dienstverlening voor Europese importeurs kan de haven helpen in het segment van gekoelde en bevroren vis, vlees en bepaalde diervoeding. Tot nu toe moest de veterinaire invoercontrole op dergelijke producten in havens zoals Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge of in Calais gebeuren. Daarna werden goederen over de weg naar Gent getransporteerd. Dat hoeft dus niet langer.

Door het gebruik van transport over het water, neemt het aantal vrachtwagens af. “Dit sluit aan bij de keuze van North Sea Port om in te zetten op meer duurzaam vervoer over het water. En als multimodale diepzeehaven maakt North Sea Port het vervoer van deze producten via het uitgebreide netwerk van achterlandverbindingen mogelijk, in het bijzonder voor containeroverslag”, aldus CEO Schalk.

Het Voedselagentschap en de Europese Commissie gaven groen licht voor de nieuwe grenscontrolepost. "We hebben de brexit gehad en de coronacrisis, die tot een enorme opstoot van e-commerce heeft geleid", aldus minister Van Peteghem na de officiële inhuldiging. "We zien dat de douane de komende periode belangrijker zal worden. Daarom is er nood aan een goede dienstverlening."

North Sea Port kan niet meteen cijfers voorleggen over het bijkomend volume dat de haven dankzij de nieuwe infrastructuur wil aantrekken. Het is niet de bedoeling dat elke container die verpakte dierlijke producten bevat, systematisch aan een controle wordt onderworpen. “Het gaat niet om honderdduizenden tonnen”, legt Schalck nog uit. “Het gaat ook om steekproefcontroles. Maar er zullen wel enkele duizenden containers per jaar behandeld worden.”

vis import_North Sea Port

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek