header.home link

"Met dit stikstofakkoord wringt de regering enkel de nek van onze sector om"

20 juni 2022

Net als Boerenbond en ABS heeft ook Groene Kring een bezwaarschrift ingediend tegen het stikstofplan van de Vlaamse regering. “De stemmen van al onze leden op lokaal, provinciaal, sectoraal en nationaal niveau worden erin weergegeven”, legt voorzitter Bram Van Hecke uit. We hebben veel tijd en aandacht in dat bezwaar gestoken, want als dit akkoord zonder wijzigingen wordt doorgevoerd, dreigen we een volledige generatie jonge boeren te verliezen.”

Lees meer over:
groenekring-actielebbeke-strokar-toekomst-1250

Vanaf het moment dat de regering werk heeft gemaakt van een nieuw stikstofplan, heeft Groene Kring gevraagd om een doordacht beleid en om het gesprek met landbouwers te voeren. “Tot onze grote spijt hebben wij moeten vaststellen dat daar niet werd op ingegaan”, stelt Van Hecke. “Dit akkoord viseert de landbouwsector zonder daarbij een proportionele, haalbare en gespreide inspanning te vragen. Door het ontbreken van de socio-economische impactanalyse kan de Vlaamse regering onmogelijk inschatten wat dit plan teweeg zal brengen.”

Binnen Groene Kring heerst er nochtans een brede consensus dat met het vergunningenkader dat nu voorligt, de volledige landbouwsector op slot zal gedaan worden. “En onze regeringspartijen lijken het niet eens te beseffen”, benadrukt de organisatie van jonge landbouwers. Eén van de centrale punten van het bezwaar van Groene Kring is dan ook dat jonge boeren de nodige ruimte moeten krijgen om hun bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. “Zonder toekomstperspectief zal de instroom van jonge landbouwers volledig stilvallen”, waarschuwt Van Hecke.

Bram Van Hecke voorzitter Groene Kring

Dit akkoord duwt alle bedrijven in één richting, zonder ruimte te laten voor bedrijfs- en sectorspecifieke eigenschappen

Bram Van Hecke - Voorzitter Groene Kring

Hij ziet dat verschillende maatregelen te kort door de bocht gaan. Groene Kring noemt de hervorming van de nutriëntenemissieregelgeving “een regelrechte kaalslag van jonge boeren”. “Eerder gebeurde toekomstgerichte investeringen worden zonder meer een halt toegeroepen en in ruil krijgen landbouwers via het flankerend beleid een fractie van de reële waarde”, klinkt het.

Volgens de organisatie passeert de opkoopregeling voor varkens de jonge boeren zelfs driemaal: geen liquiditeitssteun, geen doorrekening bij de taakstelling voor de sector en onvoldoende forfaitaire bedragen als er nog lopende rekeningen zijn. “In ruil voor marginale emissiereductiewinst komt de overheid terug op gemaakte afspraken inzake nulbemesting en dreigen jonge en dynamische bedrijven niet eens hun carrière te kunnen volmaken”, legt Van Hecke uit.

Ondervoorzitter Groene Kring - Maarten Moermans

Dit dossier heeft de omvang en de mogelijkheid om een nieuwe landbouwtransitie in te leiden, maar in plaats daarvan wordt de toekomst van onze sector de nek omgewrongen

Maarten Moermans - Ondervoorzitter Groene Kring

De generieke sectormaatregelen zorgen ervoor dat jonge boeren geen ondernemingsvrijheid meer krijgen. “Dit akkoord duwt alle bedrijven in één richting, zonder ruimte te laten voor bedrijfs- en sectorspecifieke eigenschappen. En na 2030 wordt er geen bedrijfszekerheid gegeven voor de bedrijven die willen voldoen aan deze maatregelen”, oordeelt Groene Kring. Volgens de organisatie biedt dat voor jonge boeren onvoldoende zekerheid om investeringen of overnames doen. “Want wie wil dat nog als het verdienmodel van jonge boeren van de ene dag op de andere onderuit wordt gehaald?”

Voor Groene Kring is het duidelijk. “Het is de taak van de overheid om samen met de landbouwers een toekomst voor de sector te voorzien”, vult ondervoorzitter Maarten Moermans aan. “Dit dossier heeft de omvang en mogelijkheid om een nieuwe landbouwtransitie in te leiden. In plaats van samen met de boeren een doordacht beleid uit te stippelen, is de regering momenteel enkel bezig om de toekomst van onze sector de nek om te wringen”, klinkt het scherp.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek