header.home link

Mestbank strenger voor afwijkende mestsamenstellingen

22 januari 2020
Eindproducten van mestverwerking zijn in de praktijk vaak veel rijker aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Dat blijkt uit vaststellingen van de Mestbank. Voor landbouwers is het erg belangrijk om te weten hoeveel nutriënten hun meststoffen bevatten omdat ze hun bemestingsdosis daarop afstemmen. Daarom zal de Mestbank strenger optreden bij grote afwijkingen tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet.
Lees meer over:
Eindproducten van mestverwerking zijn in de praktijk vaak veel rijker aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Dat blijkt uit vaststellingen van de Mestbank. Voor landbouwers is het erg belangrijk om te weten hoeveel nutriënten hun meststoffen bevatten omdat ze hun bemestingsdosis daarop afstemmen. Daarom zal de Mestbank strenger optreden bij grote afwijkingen tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet.
Als landbouwers te veel meststoffen gebruiken op het land omdat de werkelijke mestsamenstelling hoger is dan de mestsamenstelling die vermeld wordt op de transportdocumenten, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Want te veel meststof gebruiken, betekent een overschot van stikstof in de bodem na het groeiseizoen. En dat zorgt voor een hoog nitraatresidu en uitspoeling naar het water, met sancties voor de landbouwer en een slechte waterkwaliteit tot gevolg.
 
Het nitraatgehalte in het grond- en oppervlaktewater is spectaculair gestegen, zei minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) deze week naar aanleiding van een gedachtewisseling in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement over de recente rapporten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het percentage meetpunten met een overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter daalt al vijf jaar op rij niet meer. Was er in 2016-2017 nog een overschrijding in 21 procent van de meetpunten, dan liep dat in 2018-2019 op tot 38 procent. De Vlaamse norm van maximum 5 procent overschrijdingen is dus ver weg.
 
"Het droge weer zal wel gedeeltelijk aan de oorzaak liggen, maar de stijging is spectaculair, dus het zal niet de enige oorzaak zijn", zei Demir dinsdag bij een gedachtewisseling in het parlement. "Het resultaat is zeer frustrerend. De situatie is slecht voor het milieu, voor de biodiversiteit en voor het drinkwater."
 
De Mestbank stelt vast dat vooral effluent en digestaat, beide eindproducten van mestverwerking, in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Effluent met een stikstofinhoud van minder dan 0,6 kg stikstof per ton mag bovendien, ook in het late najaar of vroege voorjaar worden opgebracht. Als effluent dan in werkelijkheid rijker is, verhoogt dat nog extra het risico op uitspoeling en dus ook op een slechte waterkwaliteit.
 
De Mestbank zal daarom strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet. Er zijn verschillende sancties mogelijk zoals een inkorting van de maximale geldigheidstermijn van nieuwe analyses van 3 maanden naar 1 maand, een melding op voorhand van nieuwe staalnames bij de Mestbank, waardoor het staal gecontroleerd kan worden. Daarnaast worden ook alle vervoersdocumenten aangepast vanaf de staalnamedatum, waardoor de analyse met grote afwijking niet langer gebruikt kan worden.
 
Als er toch grote afwijkingen blijven voorkomen, kan de Mestbank staalnames per vracht opleggen, voor elke individuele vracht die bij de betrokken aanbieder vertrekt. De aanbieder van de mest zal de kost daarvoor moeten dragen.
 
De Mestbank roept op om meststalen correct te nemen en juiste waarden door te geven. Zo kunnen de landbouwers hun bemestingsdosis juist berekenen. Een juiste bemestingsdosis, is één van de in MAP 6 cruciale 4 J’s,juiste mestsoort en juiste dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste bemestingstechniek, die bijdraagt tot oordeelkundig bemesten.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek