header.home link

Meer aandacht nodig voor de vergeten graslanden in Haspengouw

31 maart 2023

Het Regionaal landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) en de provincie Limburg willen dat er in de vallei van de Herk en de Mombeek meer aandacht komt voor graslanden. Graslanden zijn belangrijk voor de  biodiversiteit, als klimaatbuffer, erosiewering en voor de infiltratie van regenwater. Daarom startten de vzw en de provincie de bewustmakingscampagne 'Vergeten graslanden' waarbij ze de komende twee jaar in elk van de elf Herk en Mombeek-gemeenten een actie zullen opzetten rond een grasland. De aftrap werd gegeven op een grasland in de gemeente Alken.

Lees meer over:

RLHV en provincie Limburg voerden er bij een private eigenaar de laatste beheerwerken uit op diens grasland. "We zijn er ons als gemeente van bewust dat er in Alken nog heel wat zeer waardevolle graslanden voorkomen. Ze zijn ondergewaardeerd. Daarom willen er in de toekomst meer aandacht aan besteden", zegt de Alkense schepen Milieu van Alken Frank Vroonen (Groen).

Graslanden zijn kenmerkend voor Haspengouw en Voeren en behoren tot ons landschappelijk erfgoed. Bijna alle Vlaamse graslandtypes komen in Haspengouw voor, in zowel droge als natte varianten. Je vindt er ook types, zoals bepaalde blauwgraslanden, die zeer zeldzaam zijn binnen Vlaanderen en waarop je planten en dieren aantreft die met uitsterven bedreigd zijn.

Biodiversiteit

"Het behoud van graslanden is zeer belangrijk voor de lokale biodiversiteit", aldus  Ward Andriessen, projectcoördinator van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. "Heel wat planten en diersoorten vinden er hun geliefkoosde habitat. Daarnaast bieden goed beheerde graslanden ons nog heel wat andere voordelen zoals opslag van CO2 in de bodem, vertraagde afstroom en infiltratie van regenwater, buffering tegen erosie en afspoeling van nutriënten naar de beken."

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek