header.home link

MAP7: Open Vld West-Vlaanderen vreest voor leefbaarheid landbouwsector

23 november 2022

Na de West-Vlaamse fractie van N-VA heeft nu ook Open Vld zich gemengd in het debat over het nieuwe mestactieplan. “De leefbaarheid van de landbouwsector, de landbouwers en de betrokken deelsectoren moet gewaarborgd blijven. Wij roepen de Vlaamse regering op om daarmee rekening te houden bij de opmaak van MAP7”, aldus de West-Vlaamse Open Vld-fractie.

Lees meer over:

"Mokerslag voor heel agrarische sector"

Het is het West-Vlaamse provincieraadslid Piet Vandermersch, die zelf ook landbouwer is, die aan de alarmbel trok in de jongste West-Vlaamse provincieraadszitting. “Afgelopen weken is er een bom gevallen op de landbouwsector en de aanverwante verwerkende bedrijven. Toen de ontwerpnota van minister Demir (N-VA) voor MAP7 gelekt werd, was dit een mokerslag voor de hele agrarische sector”, meent het Open Vld-provincieraadslid.

Hij erkent dat het Vlaamse regelgeving is, maar de impact ervan raakt de provincie West-Vlaanderen “tot in het diepste van zijn kern”. “Net omdat onze provincie de landbouwprovincie bij uitstek is. In onze provincie zijn bijna alle groente- en aardappelverwerkende bedrijven van ons land gevestigd. Het gaat dus om een enorme tewerkstelling”, benadrukt Vandermersch.

Piet Vandermersch Open Vld West-Vlaanderen

De impact van het ontwerp-MAP7 raakt de provincie West-Vlaanderen tot in het diepste van zijn kern

Piet Vandermersch - West-Vlaams provincieraadslid (Open Vld)

Nog geen overleg met provincie

De landbouwgrond die in de provincie uit productie zou moeten genomen worden door de 6 meter-regel rond waterlopen en het feit dat de teelt van bewaaraardappelen zo goed als onmogelijk zou worden als het ontwerp-MAP7 zou worden doorgevoerd, zijn volgens Open Vld veel te verregaande maatregelen. “In de provincieraad deed ik dan ook een rechtstreekse oproep aan de N-VA-fractie om een leefbare landbouw te bepleiten bij de minister. Want tot op vandaag is er nog geen enkele vorm van overleg geweest tussen Vlaanderen en de provinciale diensten of organisaties, laat staan met de lokale landbouwers”, zegt Vandermersch.

Daarnaast deed hij ook een oproep aan de provinciale diensten om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst voor de West-Vlaamse landbouw. “Flankerende maatregelen zijn nodig om het landbouwers in West-Vlaanderen ook in de toekomst nog mogelijk te maken om te boeren, zowel voor bestaande landbouwers als voor starters en overnemers. De klok tikt en het is intussen al vijf na twaalf”, besluit het Open Vld-provincieraadslid.

Uitgelicht
Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) krijgt nu ook kritiek uit eigen rangen op haar voorstel voor het nieuwe mestactieplan. Het arrondissement Ieper van N-VA trok naar...
7 november 2022 Lees meer

Ook kritiek uit eigen rangen

Open Vld is niet de eerste partij in West-Vlaanderen die de impact van MAP7 vreest. Eerder kreeg minister Demir ook al kritiek uit de eigen partij. Begin november trokken N-VA-leden van het arrondissement Ieper al naar haar kabinet om duidelijk te maken dat de plannen die de minister op tafel heeft gelegd, niet realistisch zijn. “De Westhoek is dé groenteschuur van Vlaanderen en daarbuiten. Het kan niet de bedoeling zijn onze tewerkstelling en welvaart in het gedrang te brengen", luidde hun boodschap aan de minister.

Nieuw overlegmodel voor MAP7

Ook de landbouworganisaties gaven kort na het uitlekken van de MAP7-plannen al aan dat de tekst die voorlag, geen basis kon zijn voor overleg. Daarop besliste Demir dat ze een nieuw overlegmodel zou hanteren, naar het voorbeeld van het sociaal overleg. Het is daarbij de bedoeling dat de landbouw-, milieu- en natuurorganisaties op basis van eigen voorstellen tot een akkoord komen dat onze waterkwaliteit voldoende verbetert. VLM zit mee aan tafel om de gesprekken te modereren.

De landbouworganisaties hebben al laten weten dat zij zullen samenwerken met een 20-tal andere organisaties die actief zijn in de brede voedselketen om concrete voorstellen voor een nieuw mestactieplan uit te werken. Samen zullen zij een front vormen in de MAP7-onderhandelingen.

Uitgelicht
Zo’n 20 organisaties uit de brede voedselketen werken onderling actief samen om concrete voorstellen voor een nieuw mestactieplan (MAP7) uit te werken. Volgens hen is het init...
13 november 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek