header.home link

Limburg wil precisielandbouw tot bij boer brengen

28 april 2021

Maïs zaaien, gras bemesten en asperges oogsten met GPS-technologie? Limburgse landbouwers zullen binnenkort kunnen proeven van precisielandbouw op enkele proefpercelen die Agropolis ter beschikking stelt.

Hoe maak je landbouwers warm voor nieuwe technologieën en precisielandbouw? “Het is op vandaag een vrij onontgonnen gebied voor de sector. Maar de nood is hoog, gezien de steeds veranderende omstandigheden waarin gewerkt moet worden”, stelt Agropolis. Samen met enkele Limburgse partners lanceert de incubator voor land- en tuinbouw het project ‘ECO2-meerwaarde door precisiedemonstratie’. Doel is om lokale landbouwers te ondersteunen in hun ontdekkingstocht naar nieuwe technieken.

De landbouwsector is historisch gezien een vrij traditionele sector. Door de steeds striktere exploitatievoorwaarden en de steeds luidere roep naar meer duurzaamheid, zowel op economisch als ecologisch vlak, worden kansen gecreëerd voor (technologische) innovatie. Ook precisielandbouw komt hier om het hoekje loeren. Deze technologie ondersteunt de boer in strategische beslissingen op bedrijfsniveau, maar ook op individueel plantniveau. Efficiëntie en duurzaamheid worden hiermee vergroot.

Matchmaking 2.0

“De introductie van precisielandbouw komt traag op gang”, vertelt Kristof Das van Agropolis. “In de praktijk zien we dat landbouwbedrijven vandaag nog te weinig zicht hebben op de mogelijkheden die de technologie biedt, maar dat ook compatibiliteit tussen verschillende machines en technologieën vaak een issue is. De kennis is aanwezig in de markt, dus is het zaak om beide met elkaar te koppelen. Wanneer de implementatie bij bedrijven écht wordt opgestart, zal technologische innovatie nog meer ontwikkeld kunnen worden.”

We zien dat landbouwbedrijven vandaag nog te weinig zicht hebben op de mogelijkheden van de technologie

Kristof Das - Agropolis

Het project, een samenwerking tussen Agropolis, hogeschool PIBO, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) en Machine Coöperatie Agropolis (MCA), wil een matchmaking opzetten tussen de noden op het veld (voedergewassen en groenteteelt) en toepasbare technologie. “In eerste instantie gebeurt dat door de behoeftes bij de landbouwer te inventariseren en de beschikbare technieken in kaart te brengen”, verduidelijkt Sander Palmans van PVL. “Zo wordt er informatie verzameld om te weten wat er leeft bij de landbouwers en of er überhaupt interesse is voor precisielandbouw.”

De technieken die in dit onderzoek naar boven zullen komen, kunnen uitgebreid gedemonstreerd worden en later worden geïntegreerd in MCA. Hierdoor kunnen de circa 75 leden op een laagdrempelige manier kennis maken met precisielandbouw. Dankzij de schaalvoordelen van de coöperatie, zullen de individuele kosten voor de landbouwer naar verwachting ook lager zijn.

GPS-technologie voor maïs, gras en asperges

Op de Agrarische bedrijvenzone van Agropolis zal dit jaar al een perceel ter beschikking worden gesteld om de eerste demonstraties uit te rollen. Zo wordt op een maïsperceel getoond wat de voordelen zijn om te werken met een zaaimachine, die gebruik maakt van GPS-technologie en sectieafsluiting. Op die manier zal precies kunnen gezaaid worden en overlap worden vermeden. Daarnaast zal op het grasperceel gewerkt worden met een kunstmeststrooier, eveneens op GPS en met sectieafsluiting. Tot slot plannen we een demo met een automatische aspergeoogster.

Het project krijgt financiële steun van Vlaanderen en de provincie Limburg en loopt nog tot 2023. “Op die manier kunnen we verschillende teeltseizoenen gebruiken om de landbouwers te informeren over de beschikbare technieken”, klinkt het.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek