header.home link

Limburg experimenteert met slim fruit

4 september 2020

Door de coronacrisis is de transitie naar een digitale economie in een stroomversnelling terecht gekomen. Ook de land- en tuinbouw voelt deze (r)evolutie. “De toepassing van big data, sensor- en dronetechnologie, robotisering, … is uitermate belangrijk voor de land- en tuinbouw en in het bijzonder voor de Limburgse fruitteelt”, zegt Inge Moors, gedeputeerde van landbouw en voorzitter pcfruit. “Om de fruitteler klaar te stomen voor de toekomst onderzoekt en demonstreert pcfruit, samen met Vlaamse en Nederlandse partners, de komende jaren deze nieuwe technologieën.”

Lees meer over:

In Europa staat Smart Farming nog in de kinderschoenen. Slechts een kwart van de land- en tuinbouwers maakt gebruik van Smart Farming toepassingen. Met het project ‘Smart Growers’ focust Proefcentrum voor de Fruitteelt (pcfruit) samen met acht Vlaamse en Nederlandse onderzoekscentra zich op de ontwikkeling en implementatie van deze technieken in de fruitteelt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met land- en tuinbouwers en hightech bedrijven aan beide kanten van de grens.

Voor de omslag naar een moderne land- en tuinbouw zijn innovatieve managementsystemen, sensoren, drones en robotisering uitermate belangrijk “Deze technieken bieden cruciale informatie over het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat”, zegt Dany Bylemans, directeur van pcfruit. “Dit heeft enkel meerwaarde voor de landbouwer indien deze info op een georganiseerde manier wordt omgezet in bruikbaar teeltadvies. Recente ontwikkelingen op gebied van Big Data processing en het internet of things (IoT) bieden vele mogelijkheden voor toepassingen in de agrarische sector. Dankzij het project kunnen we deze technieken nu voor de Limburgse fruitteelt beschikbaar maken.”

De focus ligt op drie slimme technieken die ingezet kunnen worden voor de teelt van asperges, blauwe bessen en laanbomen. Deze teelten vervullen een belangrijke economische waarde in Vlaanderen en Nederland.

  1. Een eerste case onderzoekt een automatisch onkruidbestrijdingssysteem dat onkruid detecteert op basis van beeldherkenning en aan de hand van een zelfrijdend platform enkel spuit waar nodig.

  2. De tweede toepassing is een intelligent irrigatie- en bemestingssyteem dat aan de hand van een sensorennetwerk de actuele vocht- en nutriëntenstatus en het (micro)klimaat van het perceel in kaart brengt en de data vertaalt naar irrigatieschema’s.

  3. En een derde case onderzoekt de meerwaarde die remote sensing technologie kan bieden om gewasproblemen zoals afwijkingen en achterblijvende groei vroegtijdig op te sporen.

Eens de technologieën op punt staan zullen bij acht pilootbedrijven praktijktesten worden uitgevoerd. De verzamelde kennis over Smart-Farming-toepassingen en technologieën zal daarna via een online Smart-Farming-platform breed gedeeld worden met zowel de agrarische als de hightech sector. Van hieruit worden tevens events, workshops en demonstratiemomenten georganiseerd.

Smart-farming-technieken bieden cruciale informatie over het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat.

Dany Bylemans - Directeur pcfruit

“Smart Farming biedt vele kansen”, reageert Inge Moors, gedeputeerde van landbouw en voorzitter van pcfruit. “Het kan zorgen voor een hogere en duurzame productie, meer rendement, premiumkwaliteit en een grotere oogstzekerheid. De laatste jaren stellen de klimaatverandering en de opeenvolgende droogteperiodes de fruitteelt bovendien voor grote uitdagingen. Met innovatieve technologieën kan de sector weerbaarder en klimaatrobuuster worden.”

Door de grensoverschrijdende samenwerking wordt expertise, onderzoek en technologie beschikbaar voor de Limburgse fruitteelt. “Op die manier zorgen we voor innovatie, sterker ondernemerschap en een goede positie op de exportmarkt”, zegt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. ‘Bovendien creëert het ook kansen voor startups die hoogtechnologische producten voor de fruitteelt maken. Op die manier creëren we welvaart en jobs in onze provincie.”

In totaal kost het project 1,9 miljoen euro. Pcfruit heeft hierin een aandeel van ongeveer 500.000 euro. 950.000 euro van de projectkosten wordt op tafel gelegd door het Europese subsidieprogramma Vlaanderen-Nederland. 250.000 euro daarvan vloeit naar Limburg. De provincie Limburg zorgt voor een bijkomende financiering van 107.000 euro.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek