header.home link

Lieven De Stoppeleire ruilt ABS voor kabinet-Demir

15 december 2022

Lieven De Stoppeleire start begin januari als raadgever Landbouw op het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Er zijn veel problemen die men te lang voor zich uit geschoven heeft, maar die nu moeten opgelost worden om de huidige en toekomstige generaties opnieuw perspectief te geven”, vertelt hij in een interview met VILT.

Lieven de stoppeleire in gesprek met Demir_ABS

Met een bericht in het ABS-ledenblad Drietand kondigt Lieven De Stoppeleire zelf zijn vertrek aan bij de landbouworganisatie, waar hij de voorbije 13 jaar als agro-natuurconsulent aan de slag was. De job voerde hij deeltijds uit, naast zijn activiteiten op zijn eigen melkveebedrijf. Naast zijn functie als adviseur was hij ook voorzitter van Jong ABS (JABS), provinciaal voorzitter Oost-Vlaanderen en voorzitter van ABS Oudenaarde-Ronse. Het zijn allemaal mandaten die op korte termijn zullen moeten ingevuld worden. “Ik ben ervan overtuigd dat het bij ABS goed zal opgevangen worden”, vertelt De Stoppeleire. “Tegelijk is het niet slecht om plaats te maken voor nieuwe syndicalisten die hun stem mogen laten horen.”

Het woord “syndicalist” is gevallen. Nu wissel je van petje en word je raadgever op een politiek kabinet, dat is toch een grote stap?

De Stoppeleire: “Vanaf het moment dat ik gestart ben bij ABS in 2009 heb ik steeds getracht op een correcte manier aan belangenverdediging te doen en op een zo eerlijke manier te communiceren en uit te leggen waarom sommige beslissingen onvermijdelijk waren of welke onrechtvaardig waren en waartegen streden moest worden. Hoewel de laatste twee jaar zeker niet de gemakkelijkste waren, vooral dan door het stikstofdossier, blijf ik ervan overtuigd dat we bij ABS steeds voor de juiste keuzes hebben gestreden.”

“Ik heb nu gekozen voor een carrièreswitch, maar dat is soms geen slechte keuze. Het is een uitdagende job die ik vol vertrouwen tegemoet ga en ik zal de zaken eens van langs de andere kant kunnen ervaren. Het wordt een deeltijdse functie, want daarnaast blijf ik nog steeds landbouwer. ’s Morgens en ’s avonds melk ik nog altijd mijn koeien. Ik blijf dus met mijn voeten in de aarde en met mijn handen tussen de koeien.”

Het is geen geheim dat er veel raadgevers op het kabinet van Demir uit natuurhoek komen. Zal er naar een landbouwstem geluisterd worden?

De Stoppeleire: (lacht) “Dat is wel de bedoeling, ja. Ik maak de overstap met de intentie om de landbouwsector zo goed mogelijk weer te geven, zodanig dat er voldoende rekening mee kan gehouden worden wanneer er beslissingen genomen worden. Als raadgever is het net mijn taak om mijn visie op landbouw te geven.”

ABS actie aan kabinet Demir

Wanneer zal je je passage op het kabinet als geslaagd beschouwen?

De Stoppeleire: “Vanaf ik merk dat er rekening gehouden wordt met de input die ik gegeven heb. Ik heb een duidelijke visie over waar de landbouw naartoe moet en waar er in Vlaanderen aan gewerkt moet worden op vlak van landbouw en milieu. Er zijn veel problemen uit het verleden die men lang voor zich uit heeft geschoven. Die moeten opgelost worden om de huidige en toekomstige generaties opnieuw perspectief te geven voor de komende decennia.”

“Voor de komende jaren zitten we niet in een gemakkelijke situatie, denk aan de waterkwaliteit en het vergunningsbeleid, maar ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zal zijn impact hebben. In Vlaanderen staan we op een kruispunt, dus het zal zeer belangrijk zijn om de komende jaren de juiste keuzes te maken. Alle beslissingen komen nu bovendien samen en dan is het essentieel dat het op een juiste manier gebeurt. Denk aan MAP7, daar moeten duurzame keuzes gemaakt worden die moeten kunnen doorwerken op lange termijn. Als je iedere vier jaar je beleid volledig moet omgooien, kan je geen duurzaam bodem- of milieubeleid voeren.”

lievendestoppeleireQuote

Vandaag staan we in Vlaanderen op een kruispunt, dus het zal zeer belangrijk zijn om de komende jaren de juiste keuzes te maken

Lieven De Stoppeleire

Veel dossiers zitten in een laatste rechte lijn, zoals stikstof en MAP7. Valt er nog iets bij te stellen?

De Stoppeleire: “De bezwaren op het stikstofakkoord worden behandeld en dat dossier heeft nu zijn beloop binnen de regering. Die gesprekken zijn nog aan de gang en het kan verschillende richtingen uit: ofwel wordt er een overeenkomst gesloten, ofwel krijgen we een groot probleem rond het vergunningsbeleid voor de komende 2 jaar. De komende weken zal uitwijzen welke richting men uit wil.”

“Voor MAP7 kan en moet er nog heel wat gebeuren, afhankelijk van hoe de gesprekken verder verlopen met de landbouw- en natuursector. Daar is nog heel wat werk voor de boeg.”

Welke thema’s wil je nog op tafel leggen?

De Stoppeleire: “Ruimtelijke ordening is voor mij een hele belangrijke. Decennialang zijn daar foute beslissingen genomen. Als je natuur wil beschermen, vind ik dat je ook agrarisch gebied moet beschermen voor de beroepslandbouw. Op vandaag is dat niet het geval. Er is een enorm spanningsveld tussen landbouw en natuur, waarbij de landbouw geen uitwijkmogelijkheden heeft. Dat moet een aandachtspunt worden, al weet ik niet of dit nog voor deze legislatuur mogelijk zal zijn, dat laat ik even in het midden. Maar als men een toekomstgerichte landbouw wil behouden in Vlaanderen, zal men toegang tot de locaties moeten kunnen garanderen voor jonge landbouwers.”

“We mogen ook niet vergeten dat natuurontwikkeling beslist beleid is. Veel doelstellingen die vandaag moeten gerealiseerd worden, denk aan de bebossing, vloeien voort uit beslissingen van 20-30 jaar geleden. Vandaag zitten we in de uitvoeringsfase, maar komen we tot de vaststelling dat we in grote problemen zitten omdat al die doelstellingen werden vooruitgeschoven. Als je nu naar oplossingen wil zoeken, moet je natuurlijk ook kijken wat er kan gebeuren met het landbouwgebied. Het moet mogelijk zijn om de activiteiten van boeren op een goede manier uit te voeren, maar daar moet ruimte voor zijn. En vandaag zien we dat dat voor zowel de overheid als voor de landbouwer zelf heel moeilijk is om landbouwgrond binnen agrarisch gebied vast te kunnen houden, bijvoorbeeld via pacht of door het feit dat de grond voor andere activiteiten dan pure landbouwactiviteiten ingezet wordt.”

Het lijkt alsof je het hol van de leeuw binnenstapt. Zou een overstap naar een landbouwkabinet niet gemoedelijker gaan?

De Stoppeleire: “Voor landbouw is het kabinet-Demir misschien wel belangrijker dan het landbouwkabinet. Minister Demir is zodanig beslissend op vlak van milieu en vergunningen… alles om te mogen en te kunnen boeren ligt in haar handen. En goed, het kabinet van Landbouw gaat over het GLB, het landbouwbeleid en de financiering van bedrijven. Maar de dossiers rond milieu, ruimtelijke ordening en vergunningsbeleid zitten bij Demir. Dat maakt haar kabinet heel bepalend, of beter, bepalender voor de landbouwsector dan het kabinet-Landbouw.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: ABS / eigen beeld

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek