header.home link

Landelijk Vlaanderen: “Rechter kijkt naar de wet, niet naar de factcheck”

6 september 2021

Het nieuwe goederenrecht blijft de gemoederen beroeren. Landelijk Vlaanderen, de belangenvereniging van de grondeigenaars, dringt aan op een bijsturing: “De rechter kijkt naar de tekst van de wet en niet naar een factcheck of verklaringen in de pers.”

akkervogel_Inagro

Volgens Christophe Lenaerts, de voorzitter van Landelijk Vlaanderen, was er tot nu toe een rem op de niet-toegelaten betreding van private gronden. “In het nieuwe goederenrecht zal die open en bloot mogen gebeuren”, zegt Lenaerts, “en het is de eigenaar die zich moet verdedigen tegen dit ‘wettelijke gedogen’ met onduidelijke terminologie en niet gedefinieerde begrippen. Dit is wetgeving die onze rechtbanken nodeloos gaat belasten.”

Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven tenzij de eigenaar van dit perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn toestemming de grond te betreden

Artikel 67, §3 van het nieuw goederenrecht - omstreden bepaling

Zo is het bijvoorbeeld nergens duidelijk dat gemotoriseerde vervoersmiddelen zijn uitgesloten van het ‘wettelijk gedogen’ en worden er tegenstrijdige verklaringen gegeven over de verantwoordelijkheid van de eigenaar bij ongevallen die door de terreinsituatie (bijvoorbeeld putten of dode takken) veroorzaakt worden. Ook de vraag of derden niet-eigenaars in aanmerking komen voor vergoeding van hun schade is onduidelijk: het gaat dan bijvoorbeeld over pachters, jagers of faunabeheerders.

Drijfzand

Minister Van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) communiceerde door middel van een factcheck dat er een uitzondering is voor landbouwgronden omdat akkers - ook als ze braak liggen - of weilanden in geen geval ‘onbewerkte’ gronden kunnen zijn.

Volgens advocaat en ere-voorzitter van Landelijk Vlaanderen Philippe Casier is dit nergens te lezen in de tekst en is de verduidelijking van de minister dus op juridisch drijfzand gebouwd. Casier verwijst ook naar de uitspraken van Vincent Sagaert (KULeuven), één van de professoren die de nieuwe hervorming uittekende. In De Standaard zegt Sagaert: “[…] lege gronden worden gesocialiseerd. Het voorkomt dat eigenaars er niets mee doen, maar er toch volledig hun hand op kunnen leggen zonder dat het gebruik van derden schade zou aanbrengen. Een akker waar niets op staat of een wegel waar niets mee gebeurt en die tussen twee wandelpaden ligt, kunnen mensen op die manier toch betreden.”

Ook andere juristen zoals de Brusselse topadvocaat Fernand Keuleneer zeggen dat de verduidelijking van de minister tegen de letter van de wet ingaat.

“Het is in ons land nog altijd de gewoonte dat de rechter zich op de tekst van een wet baseert, en niet op verklaringen in de pers of op een factcheck van de communicatiedienst van de minister”, zegt Christoph Lenaerts, “wij vragen dan ook dat de federale overheid de wet zelf bijstuurt.”

Uitgelicht
De hervorming van het goederenrecht zorgde de voorbije dagen voor onduidelijkheid over de nieuwe spelregels. Boerenbond is alvast formeel: “Geen enkele vorm van landbouwgrond...
26 augustus 2021 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek