header.home link

Akkers mogen niet plots betreden worden door vernieuwd goederenrecht

26 augustus 2021

De hervorming van het goederenrecht zorgde de voorbije dagen voor onduidelijkheid over de nieuwe spelregels. Boerenbond is alvast formeel: “Geen enkele vorm van landbouwgrond valt onder de nieuwe regeling.”

akker-veld-wandelaar-bloemenstrook-beheerovereenkomst-1250

Op 1 september treedt het nieuwe goederenrecht in werking. Dat eigendomsrecht maakt deel uit van het Burgerlijk Wetboek en was aan een hervorming toe, het stamde immers nog uit de tijd van Napoleon. Het goederenrecht regelt alles wat te maken heeft met eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

De nieuwe regels hebben een impact op private eigendommen, zoals tuinen of privéterreinen. Neem het klassieke voorbeeld van de kinderen die per ongeluk een bal over de haag sjotten. Zij mogen die bal zelf halen uit de tuin van de buurman, op voorwaarde dat ze zijn toestemming krijgen. Zomaar iemands tuin binnenwandelen is dus nog steeds niet aan de orde. Wat wel veranderd is ten opzichte van vroeger, is dat de buurman verplicht wordt om de bal terug te geven. Die verplichting was vroeger niet opgenomen en werd gezien als een juridische onduidelijkheid.

Daarnaast wordt ook het zogenaamde ladderrecht uitgebreid. “Tot nu toe was het zo dat je, als je beplantingen of gebouwen moest onderhouden of herstellen, mocht passeren langs het perceel van de buren als dat nodig was. Dat wordt nu uitgebreid tot bouwwerken", vertelt professor Vincent Sagaert (KU Leuven) aan VRT NWS. Ook hier geldt opnieuw dat je niet zomaar de tuin kan binnen wandelen, maar je dit moet laten weten. De eigenaar kan de toegang wel weigeren. In dat geval moet de politie of zelfs de vrederechter tussenbeide komen om de zaak te beslechten.

Wat met landbouwgrond?

Eén van de nieuwe paragrafen van de wet luidt letterlijk:

Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven tenzij de eigenaar van dit perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn toestemming de grond te betreden.

Deze paragraaf zorgde voor wat onduidelijkheid bij landbouwers. Toch slaat dit op bijvoorbeeld een wandelpad dat onderbroken wordt door een braakliggend stuk terrein. De kwalificatie “onbewerkt” is in deze tekst zeer belangrijk. Hiermee wordt namelijk elke vorm van landbouwgrond uitgesloten. Een weide of akker zomaar betreden blijft dus verboden, ook al wordt het stuk grond dat jaar niet bewerkt in het kader van bijvoorbeeld teeltrotatie.

Landbouworganisatie Boerenbond is tevreden dat de regeling niet geldt voor landbouwpercelen. Voor woordvoerder Vanessa Saenen is het evident dat landbouwgronden, ook al zien ze er leeg uit, als bewerkt worden bestempeld.  “Een leegliggend stuk landbouwgrond kan bijvoorbeeld nog maar pas bezaaid zijn. Dat zie je niet meteen, maar betreding zou in dat geval tot schade aan de gewassen kunnen leiden. Grasland is een ander voorbeeld. Dat ziet er misschien onbewerkt uit, maar de boer bemest en maait”, legt ze uit in Het Nieuwsblad.

Saenen herhaalt ook nog eens de oproep die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in januari lanceerde aan het adres van wandelaars om onder meer grasstroken en bloemenranden links te laten liggen. Die kaderen in beheerovereenkomsten die landbouwers afsluiten om erosie te bestrijden, akker- en weidevogels te beschermen of kwetsbare landschapselementen te bufferen. Maar als die stroken betreden worden, kunnen ze beschadigd geraken, schiet het aanleggen ervan zijn doel voorbij, én riskeert de landbouwer bovendien een lagere vergoeding te krijgen voor zijn beheerovereenkomst.

Saenen is klaar en duidelijk. “Ons standpunt is bekend: landbouwgrond mag nooit zonder toestemming betreden worden.”

Uitgelicht
Grasstroken, die door landbouwers aangelegd worden in het kader van beheerovereenkomsten, mogen niet betreden worden om beschadiging te voorkomen. Toch gebeurt dat steeds meer...
29 januari 2021 Lees meer

Bron: Het Nieuwsblad / VRT NWS / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek