header.home link

“Kwaliteitsstandaarden zijn toegang tot internationale markten”

21 juni 2021

Tijdens de algemene vergaderingen van Codiplan en Vegaplan werd teruggeblikt op een jaar autocontrole in lockdown. “Dit jaar was het misschien nog meer uitgesproken, maar net als andere jaren pasten we ons ook nu aan veranderingen en wisselende omstandigheden”, zegt Marie-Ghislaine Decoster-Paris, voorzitter van Codiplan, de sectorgids voor dierlijke productie. “Achter de schermen werkten we ook hard aan nieuwe lastenboeken – zowel voor de dierlijke als plantaardige productie – om onze landbouwers blijvende toegang tot internationale markten te garanderen.”

Lees meer over:

Landbouwers staan aan de basis van een hele een keten. Weten welke regels moeten worden nageleefd, hoe, met welk doel, op wiens verzoek, is één van de eerste voordelen van certificering voor de landbouwers en de veehouders. “De gepersonaliseerde checklijsten die kunnen worden gegenereerd via Codiplan en Vegaplan, zijn zeer nuttige hulpmiddelen”, klinkt het bij beide sectorgidsen. “Uit de statistieken van het FAVV blijkt bovendien dat gecertificeerde landbouwers zich over het algemeen veel beter aan de regelgeving houden.”

Impact van corona

Zich continu aanpassen aan veranderingen en wisselende omstandigheden, en het zoeken naar oplossingen, is een gegeven dat als een rode draad door de werking van Codiplan en Vegaplan loopt – zeker dit jaar. “Wegens de lockdown konden tijdelijk, van maart tot mei, geen audits meer uitgevoerd worden”, weet Marie-Ghislaine Decoster-Paris, voorzitter van Codiplan. “Door maandelijks de certificaten die zouden komen te vervallen, fictief met één maand te verlengen, werd vermeden dat de autocontrolestatus van de landbouwers zou opgeschort worden, waardoor de bonus op de jaarlijkse FAVV heffing zou verloren gegaan zijn.”

Er werd ook gewerkt aan de samenwerking tussen Codiplan en Belpork, waarbij de lastenboeken CodiplanPLUS Varken en Certus werden samengevoegd tot een nieuw systeem, dat ondertussen omgedoopt werd tot het ‘BePork kwaliteitssysteem’. Het resultaat is een integraal kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op alle schakels van de varkenskolom, dat als basis kan dienen waarop andere kwaliteitssystemen kunnen verder bouwen.

Nieuw lastenboek voor dierenwelzijn

Sinds de regionalisering van de bevoegdheid voor dierenwelzijn, was Codiplan verplicht de wettelijke dierenwelzijnsnormen uit de sectorgids te schrappen. Er werd daarom beslist om een nieuw lastenboek samen te stellen, dat enkel de wettelijke dierenwelzijnsnormen zou bevatten. Ondertussen werd dit lastenboek de ‘Codiplan Animal Welfare’ (CAW) gedoopt. “De hoofdstukken rund, varken en vleeskalveren werden al goedgekeurd door de bevoegde diensten voor dierenwelzijn van de gewesten”, klinkt het. “Pluimvee en kleine herkauwers zullen dit jaar volgen.”

Met de nieuwe module VegaplanFR zijn wij er snel in geslaagd om een oplossing te vinden voor de Franse exportmarkt

Voorzitter Vegaplan - Steven De Cuyper

Dankzij deze CAW bestaat er nu een naslagwerk voor de veehouders, waarin alle wettelijke dierenwelzijnsnormen - én de interpretatie ervan de bevoegde diensten - zijn opgenomen, en waartegen men zich zal kunnen laten certificeren. “Voor velen is het immers al lang niet meer duidelijk wat nu wettelijk en wat bovenwettelijk is”, weet Decoster-Paris. “Met onze CAW wordt deze dualiteit uit de wereld geholpen.”

Export met Frankrijk vrijwaren

De pas verkozen nieuwe voorzitter van Vegaplan Steven De Cuyper, directeur agro bij Agristo nv, benadrukte het belang van Vegaplan voor industrie en handel. “Voor ons als exportland moet Vegaplan voldoende bekend en vertrouwd zijn in het buitenland en bij internationale klanten”, stelt hij. “Dit is dankzij diverse uitwisselbaarheidsakkoorden en benchmarking met buitenlandse systemen goed gelukt. Omwille van continu evoluerende maatschappelijke verwachtingen en klanten die zich wensen te differentiëren, blijft dit echter een voortdurende oefening.”

Een recente uitdaging is de Franse ‘EGalim’-wet voor evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouwsector en gezonde en duurzame voeding. Deze wet bepaalt dat vanaf volgend jaar de samenstelling van maaltijden in collectieve catering voor 50 procent van duurzame oorsprong moet zijn. “Vermits Frankrijk een belangrijke afzetmarkt is voor industriegroenten en aardappelen, had dit uiteraard een groot effect op Belgische producenten”, aldus De Cuyper. “Met de nieuwe module VegaplanFR zijn wij er gelukkig snel in geslaagd om een oplossing te vinden voor deze exportmarkt.” Deze nieuwe module ging op 15 juni officieel van start.

De regionalisering van bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn, vergt extra werk

Jean-Pierre Servotte - Kabinet-Clarinval

Nieuwe verwachtingen bij consument

Het belang van de autocontrole met de door het FAVV gevalideerde sectorgidsen, en de hieraan gekoppelde private lastenboeken, is ook federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) niet ontgaan. “Deze inspanningen en certificatie scheppen vertrouwen en geloofwaardigheid op de internationale markten”, stelt Jean-Pierre Servotte van het kabinet-Clarinval.

“De Belgische context, met zijn verschillende niveaus van wetgeving - regionaal, federaal en Europees - vergemakkelijkt niet altijd de verdediging van onze Belgische producten op de internationale markt”, gaat Servotte verder. “De regionalisering van bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn, vergt extra werk, niet alleen voor de certificering, maar kan ook leiden tot commerciële moeilijkheden, of zelfs tot een moeilijk begrip van de consument.”

De voortdurend nieuwe verwachtingen van de consument en de maatschappij beïnvloeden de vereisten van de handel en distributie en vervolgens ook de kwaliteitssystemen. “Uit de laatste 20 jaar is gebleken dat bovenwettelijke eisen die initieel ingevoerd worden door de distributieketen, in de loop van enkele jaren hun weg vinden naar de wetgeving”, klinkt het bij het kabinet-Clarinval.

Een drijfveer hiervoor is het feit dat deze eisen na verloop van tijd nageleefd worden door een belangrijk deel van de operatoren, ze maken deel uit van een gemeenschappelijke basis. “Er moet echter over worden gewaakt dat dit niet leidt tot een opbod van verstrengingen”, reageert Servotte. “Het is belangrijk te onthouden dat niet iedere consument zich immers steeds de duurdere producten met labels kan permitteren. De primaire rol van de landbouw moet een duurzame, betaalbare voedselproductie voor iedereen blijven.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek