header.home link

Krijgen haver, boekweit, lupinen,... opnieuw plaats in teeltplan Europese landbouwer?

27 oktober 2021

Haver, triticale, boekweit, veldbonen, lupinen en gerst voor menselijke consumptie terug op de velden krijgen: dat is het doel van het Horizon 2020-project CROPDIVA. “Door deze onderbenutte akkerbouwgewassen kunnen we de agrobiodiversiteit doorheen Europa laten toenemen”, zegt coördinator en UGent-professor Geert Haesaert.

Lees meer over:

Het project werd eind 2020 goedgekeurd door de Europese Commissie, maar ging vorige maand pas echt van start. Maar liefst 27 verschillende universiteiten, bedrijven en organisaties uit 12 Europese lidstaten bundelen hun krachten om deze zes gewassen opnieuw meer op de Europese velden te krijgen. De coördinatie ligt in handen van Universiteit Gent. Boerenbond is betrokken partner.

Gewassen van vroeger voor de toekomst

De aanpak van het CROPDIVA-project is volgens professor Haesaert innovatief en uitdagend. “We willen de veerkracht van teeltsystemen verbeteren, economische en sociale behoeften van landbouwers gaan afstellen op ecologische doelstellingen en inzetten op de marketing van nieuwe food- en non-foodproducten die voldoen aan de eisen van de consument.” Het creëren van lokale waardeketens voor haver, triticale, boekweit, veldbonen, lupinen en gerst voor menselijk gebruik vormt dus een belangrijk onderdeel van het project.

De professor wijst erop dat alle geselecteerde gewassen een zeer brede genetische achtergrond hebben. “Die kunnen we gebruiken voor het inkruisen van belangrijke eigenschappen, zoals veerkracht tegen stressfactoren en een verbeterde nutritionele waarde”, klinkt het.

Grote ecologische voordelen

Een ander pluspunt van de geselecteerde gewassen zijn de grote ecologische voordelen. “Velen van hen produceren bijvoorbeeld nectarrijke bloemen of fixeren luchtstikstof. Dit zal dus leiden tot zeer veerkrachtige agro-ecosystemen met een groter aanpassingsvermogen aan klimaatverandering, een beter gebruik van genetische hulpbronnen en een grotere voedseldiversiteit”, aldus Haesaert.

Samen met Boerenbond zal hij erover waken dat de resultaten van CROPDIVA niet onder het stof verdwijnen. “We willen ze gebruiken voor innovatieve oplossingen in de hele keten om biodiversiteitsbeheer op alle niveaus mogelijk te maken”, luidt het nog. Het project loopt tot augustus 2023.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek