header.home link

Klimaatimpact van Nederlandse vleesvarkens gehalveerd sinds 1990

Een studie van Wageningen Livestock Research toont aan dat de klimaatimpact van vleesvarkens in Nederland met 46 procent is gehalveerd in de periode 1990-2020. De onderzoekers hielden een grondige levenscyclusanalyse in de varkenshouderijketen en namen de voederproductie en -conversie en methaanemissie uit mestopslag onder de loep. 

15 september 2023  – Laatste update 15 september 2023 18:49
Lees meer over:

Levenscyclusanalyse 

In de Nederlandse varkenshouderij is de broeikasgasemissies per kilogram levend gewicht met 46 procent gereduceerd sinds 1990. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Livestock Research, in samenwerking met Blonk. Wetenschappers deden een grondige levenscyclusanalyse (LCA) en onderzochten een groot deel van de varkenshouderijketen, vanaf de opfok van de zeugen tot en met het vleesvarkensbedrijf en analyseerden de broeikasgasemissies, uitgedrukt in CO2-equivalenten per kilogram levend gewicht (CO2-eq/kg LW), tussen 1990 en 2020. De voerproductie (teelt, processing, transport, verandering landgebruik) en methaanemissies uit mestopslag voor zowel biggen als vleesvarkens zijn de belangrijkste bijdragen aan de totale emissies.  

De studie toont dat een big in 2020 56 procent minder CO2-eq/kg LW uitstootte ten opzichte van 1990. Voor vleesvarkens, inclusief opfok van biggen, lag de uitstoot 46 procent lager in dezelfde periode.  De oorzaak van die daling is een betere voerbenutting en een lagere organische stofexcretie. Ook de methaanuitstoot daalde in de stal. Daarnaast namen de emissies per kilogram voeder eveneens af in 2020 ten opzichte van 1990. Dat kwam onder meer door meer opbrengsten per hectare, andere voederingrediënten en hoger gebruik van bij- en restproducten uit de voedingssector. Het onderzoek toont aan dat de grootste emissiereducties in de varkenshouderij te vinden zijn in voederproductie en -conversie en methaanemissie uit mestopslag.  

Voor de analyse zijn er data verzameld over voeder zoals onder andere samenstellingen, herkomst en teelt. Ook data over productiekenmerken zoals voederconversie en energieverbruik op het bedrijf werden in de studie opgenomen. Er zijn verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de onzekerheid van bepaalde inputdata te analyseren. Die analyses tonen dat de verminderde uitstoot van CO2-eq/kg LW van vleesvarkens een range had tussen 33 en 52 procent in de periode 1990-2020. 

In het vervolg van dit onderzoek zullen verschillende reductiestrategieën doorgerekend worden om inzicht te geven in verdere verlaging van broeikasgassen in de varkenshouderij.  

Bron: Eigen berichtgeving / WUR

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek