header.home link

"Kap bomen alleen als het echt niet anders kan"

22 september 2020

Het Vlaams Boscompensatiefonds doet onvoldoende wat het moet doen en dat is gekapt bos compenseren. Er is tussen 2014 en 2019 maar 490 hectare bos aangeplant, terwijl er in het fonds geld is gestort om 990 hectare te compenseren. Dat schrijft Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) in een opiniestuk op Knack.be. Ze vraagt dat er pas overgegaan wordt tot het kappen van bos als het echt niet anders kan, want jonge boompjes nemen ook een stuk minder CO2 op dan oude bomen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) belooft beterschap.

Wie bos kapt in Vlaanderen is sinds 2002 verplicht om dat te compenseren. Dat kan door eenzelfde oppervlakte als het gekapte bos zelf weer aan te planten of door een bedrag te storten in het Boscompensatiefonds. Met dat geld wordt dan elders herbebossing gefinancierd. “Het fonds bestaat al 20 jaar, maar er is al langer kritiek op de werking en de resultaten”, zegt Mieke Schauvliege. “De afgelopen regeerperiode werd er 24 miljoen euro in het fonds gestort, goed voor een compensatie van 990 hectare. Maar minder dan de helft van het gekapte bos werd effectief gecompenseerd.”

Het Groen-parlementslid benadrukt dat de Vlaamse overheid dus een bebossingsachterstand van 500 hectare heeft van de vorige legislatuur. “Het Boscompensatiefonds werkt dus duidelijk niet. De compensatiebedragen worden wel gestort, maar het zoeken naar nieuwe gronden en het effectief heraanplanten van bossen verloopt zeer stroef”, luidt het. 

"We moeten aan een systeem werken dat ervoor zorgt dat er bos bijkomt in plaats van te kappen en te compenseren.

Mieke Schauvliege - Vlaams parlementslid voor Groen

Daarom roept Schauvliege op om pas over te gaan tot het kappen van bos als het echt niet anders kan. “We moeten werken aan een systeem dat ervoor zorgt dat er bos bijkomt in plaats van te kappen en compenseren.” Ze wijst er daarbij op dat het kappen van bossen altijd impact heeft, want jonge boompjes nemen een stuk minder CO2 op dan oude bomen. “Het is dus cruciaal dat we stoppen met oude bossen te kappen. Het compenseren van oude bomen door nieuwe bomen is dus altijd een verliesverhaal”, aldus de politica. 

Bevoegd minister Zuhal Demir erkent de problemen met het compensatiemechanisme. “Het systeem moet hervormd worden. Bovendien moet er beter nagedacht worden vooraleer er wordt overgegaan tot boskap. Dit jaar nog wil ik verstrengingen invoeren. Vanuit mijn kant beloof ik dat er geen verdere achterstand zal komen tijdens deze regeerperiode”, reageert ze bij Radio 1. 

De bebossingsplannen van Demir worden met argusogen bekeken door de landbouwsector. Zij vrezen dat zij de dupe zullen worden als er grond gezocht moet worden voor die nieuwe bossen. Afgelopen zondag nog, toen minister Demir aan het Meerdaalwoud in het Vlaams-Brabantse Oud-Heverlee een nieuwe onthaalpoort kwam inhuldigen, was er een delegatie landbouwers afgezakt naar het Meerdaalwoud om de minister te vragen om aandacht te hebben voor de landbouwsector bij haar bebossingsplannen. De grote doorn in het oog is het project ‘Brabantse Wouden’ waarbij een tweede Nationaal Park in Vlaanderen moet gecreëerd worden dat zich uitstrekt van het Meerdaalwoud, over het Heverleebos, het Zoniënwoud en het Hallerbos.  

Bron: Knack.be / VRT Nws

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek