header.home link

Jagersvereniging geeft duidelijk signaal aan achterban

7 oktober 2019
De verdwijning van Vlaanderens bekendste wolvin benadrukt een ongemakkelijke waarheid: de jachtsector kampt met een negatief imago, en durft dat ook zelf toegeven. Rudi Van Decraen en Geert Van den Bosch, respectievelijk voorzitter en directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen, schrijven een open brief naar alle jagers: “Wie de wet niet volgt, hoort niet thuis in het moderne jagen.” De belangenvereniging belooft zich burgerlijke partij te stellen indien de dader bekend is, ook wanneer het een jager betreft. “De waarheid moet naar boven komen. Anders dreigt de wolf, en de hele sfeerschepping eromheen, het verhaal te veel te worden.”
Lees meer over:

De verdwijning van Vlaanderens bekendste wolvin benadrukt een ongemakkelijke waarheid: de jachtsector kampt met een negatief imago, en durft dat ook zelf toegeven. Rudi Van Decraen en Geert Van den Bosch, respectievelijk voorzitter en directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen, schrijven een open brief naar alle jagers: “Wie de wet niet volgt, hoort niet thuis in het moderne jagen.” De belangenvereniging belooft zich burgerlijke partij te stellen indien de dader bekend is, ook wanneer het een jager betreft. “De waarheid moet naar boven komen. Anders dreigt de wolf, en de hele sfeerschepping eromheen, het verhaal te veel te worden.”

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de dood van wolvin Naya. Voorlopig is er geen bewijs dat naar de dader(s) leidt. Toch verdenkt iedereen de jagers omdat zij zich geen fan toonden van een wolf in onze regio, en sommigen onder hen dreigende taal spraken. Wat de sector ook aan tegenkantingen opwerpt, het oordeel bij een groot deel van de publieke opinie luidt bij voorbaat: schuldig. Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) is zich daar zozeer van bewust dat de voorzitter en directeur een open brief schreven uit bezorgdheid omtrent het imago van de sector.

Rudi Van Decraen (voorzitter en Geert Van den Bosch (directeur) schrijven namens HVV: “Het verdwijnen van Naya is een drama. In de eerste plaats voor het dier zelf. Het blijft een prachtig wezen, en de aanwezigheid ervan duidt op een rijke biodiversiteit. Degene die de wolvin eventueel om het leven bracht, moet de juridische en strafrechtelijke gevolgen dragen van zijn illegale actie.” De belangenvereniging van de jagers zal zich burgerlijke partij stellen indien de dader bekend is, zelfs al blijkt de dader een jager. Tegelijk roept de organisatie zijn leden op, en vooral degenen actief in en rond het wolvengebied, om elke mogelijke bruikbare tip over te maken aan de Natuurinspectie.

Die opvallende zet van Hubertus Vereniging Vlaanderen is ingegeven door de grote imagoschade die de sector dezer dagen lijdt. “De jachtsector kan de recente aanvallen richting zijn adres, hoewel niet allemaal even intellectueel eerlijk gespeeld, niet minnetjes afdoen als een zoveelste uiting van anti-jachtsentiment. Dat is het natuurlijk ook, maar het wijst er ook op dat de maatschappij niet bereid is om afwijkend gedrag nog langer te tolereren. En terecht.” Het overgrote deel van de jagers in Vlaanderen zit volgens HVV op dezelfde lijn: jagen is de wet en de ethische codes (de zogenaamde weidelijkheidsregels) naleven.

Vervolgens komt de jagersvereniging tot de essentie: “Een deel vergalt het voor de rest van ons. En dat deel – dat bijvoorbeeld nog steeds denkt dat het uitzetten van fazanten mag, en dat zowel online als offline arrogant tekeergaat – hoort niet thuis in het moderne jagen en in een organisatie zoals Hubertus Vereniging Vlaanderen.” De uitzonderlijke positie van een jager – die als burger een vuurwapen mag dragen en oogst uit de natuur – komt met rechten en plichten. “Het betekent vooral zich gepast, ordentelijk en bovenal correct gedragen. Zo zal de jacht zijn, of niet zijn”, besluiten Van Decraen en Van den Bosch.

In de krant De Morgen geeft HVV meer uitleg bij de opvallende open brief, en reageert de organisatie ook op de scherpe kritiek die een natuurvereniging uitte op hun voorstel om als jachtsector ‘de introductie van een nieuwe wolf mee te bekostigen’. Jan Loos van Landschap vzw en Welkom Wolf reageerde namelijk als een gebeten hond: “Opnieuw suggereren ze dat de Vlaamse wolven eerder ook al zijn uitgezet terwijl het tegendeel wetenschappelijk bewezen is. Wolven uitzetten is illegaal, pure faunavervalsing en het brengt op geen enkele manier Naya terug. Welk signaal geeft HVV hiermee aan de achterban?”

Volgens de jagersvereniging mag het zo niet begrepen worden: “Ons idee is deze week ontstaan, toen we de vraag kregen om bij te dragen aan de premie die beloofd wordt aan de persoon die de gouden tip over Naya's doodsoorzaak geeft. Liever helpen we financieel bij het vrijlaten in Limburg van een zwervende wolf uit bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk. Een wilde wolf introduceren, moet starten met een vraag vanuit de overheid. En het moet wetenschappelijk opgevolgd worden, net zoals ze nu in Canada doen bij zo'n herintroductie. Maar dat kost allemaal veel geld. Denk maar aan de wilde hamsters die ze in Limburg hebben uitgezet – dat ging over bijna een miljoen euro. Daar willen we dus bij helpen.”

HVV betreurt naar eigen zeggen dat natuurverenigingen meteen kritiek hebben: “Onze sector steekt de hand uit. Maar ze wordt meteen genegeerd. De natuurverenigingen blijven de wolvin de inzet maken van een politiek spel om hun hoger doel, een totaal jachtverbod in Limburg, te bereiken.”

VILT TeeVee liep al een keer mee in het spoor van een jager.

Bron: eigen verslaggeving / De Morgen

Beeld: VILT TeeVee

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek