header.home link

"Inspanning voor veevoederveiligheid werpt vruchten af"

22 mei 2018
Zo’n 4.000 bedrijven die actief zijn in de handel, de voedingsindustrie, de diervoederindustrie en de transportsector voldoen aan alle strenge vereisten inzake voedselveiligheid om op die manier veilige diervoeders te garanderen. “De verticale aanpak via de Feed Chain Alliance Standaard is uniek in de wereld”, zegt Bart Verhulst, managing director van OVOCOM, het Belgisch overlegplatform voor de diervoedersector en tevens beheerder van de Feed Chain Alliance Standaard. Hij is fier dat hij het aantal gecertificeerde bedrijven jaar na jaar ziet stijgen.
Lees meer over:

Zo’n 4.000 bedrijven die actief zijn in de handel, de voedingsindustrie, de diervoederindustrie en de transportsector voldoen aan alle strenge vereisten inzake voedselveiligheid om op die manier veilige diervoeders te garanderen. “De verticale aanpak via de Feed Chain Alliance Standaard is uniek in de wereld”, zegt Bart Verhulst, managing director van OVOCOM, het Belgisch overlegplatform voor de diervoedersector en tevens beheerder van de Feed Chain Alliance Standaard. Hij is fier dat hij het aantal gecertificeerde bedrijven jaar na jaar ziet stijgen.

Binnen OVOCOM werken de handel, de voedingsindustrie, de diervoederindustrie en de transportsector samen om veilig diervoeder te garanderen. De organisatie beheert verschillende voederveiligheids- en kwaliteitsstandaarden, zoals de Feed Chain Alliance Standaard. Alle schakels die erbij betrokken zijn, delen dezelfde visie: voedselveiligheid en kwaliteit garanderen doorheen de hele keten van productie, handel, opslag en transport. Om dit doel te bereiken engageert OVOCOM zich dag na dag om de bedrijven in de diervoederketen te voorzien van een betrouwbaar, geloofwaardig en betaalbaar voederveiligheidssysteem.

Managing director Bart Verhulst is dan ook tevreden dat, in tijden waarin de pers de sector met argusogen bekijkt, er al 4.000 bedrijven zijn die voldoen aan de strengste voedselveiligheidsregels. “Het aantal Feed Chain Alliance-gecertificeerde bedrijven stijgt jaar na jaar en ook het aantal vragen over voedselveiligheid die we krijgen van bedrijven neemt toe”, klinkt het.

Een grote hulp in het beperken van voederveiligheidsrisico’s is volgens OVOCOM het systeem van autocontrole waarbij bedrijven permanent hun eigen processen monitoren, monsters nemen op verschillende momenten in het productieproces en die laten analyseren door laboratoria. “Het aantal incidenten dat door België gemeld wordt via het Europese RASFF-systeem (Food and Feed Safety Alerts) toont aan dat de controledruk, zowel voor bedrijven als autoriteiten, hoog is. OP de 30 meldingen die België heeft uitgevoerd in 2017 had er slechts één betrekking op een Belgisch diervoeder”, vertelt Verhulst. Volgens hem is het resultaat van deze scherpe controles duidelijk: “minder en beter beheerste incidenten”.

Ook internationaal krijgen de inspanningen van OVOCOM weerklank. De organisatie sluit immers uitwisselbaarheidsovereenkomsten met andere internationale schemabeheerders, zoals GMP+, QS, AIC, Oqualim, enz. die toelaten dat voedselveiligheidsvereisten met elkaar geharmoniseerd worden. Dit jaar werd OVOCOM ook als eerste beheerder van een feed-schema aanvaard door het Nederlandse Ketenborging.nl. Deze organisatie erkent schema’s die waken over het verhogen van voedselveiligheid en voedselintegriteit.

OVOCOM ziet ook dat werknemers in de diervoedersector hun verantwoordelijkheid opnemen. “Ze zijn gebeten door het vak. Dat uit zich onder meer in het belang dat ze hechten aan permanente bijscholing. “Ze zijn steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op technologisch vlak en op het vlak van voedselveiligheid. Die kennis verspreiden ze zelf verder in hun eigen onderneming. We zien dan ook dat onze masterclasses, opleidingen of workshops over diervoederwetgeving, de FCA Standaard of specifieke onderwerpen als staalname of etikettering, steeds meer volk lokken. In 2017 steeg de opkomst nog eens met 17 procent. Een bijkomend bewijs dat de feed professional serieus bezig is met voedselveiligheid”, besluit Bart Verhulst.  

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek