header.home link

Inagro te velde! deelt kennis en advies met groentetelers

28 september 2020

De coronacrisis legt niet alleen ons sociaal leven aan banden, ook de landbouwvoorlichting had zwaar te lijden onder de pandemie. Het West-Vlaamse proefcentrum Inagro wil een inhaalbeweging maken en zet tijdens zijn demodag Inagro te velde! extra in op kennisdeling en adviesverlening. Het programma is toegespitst op groenteteelten en bundelt tal van demo’s op één dag en één locatie. “Uiteraard houden we rekening met alle coronamaatregelen tijdens de organisatie van deze demonamiddag”, klinkt het. 

Inagro is in veel sectoren en over tal van thema’s actief. “Op onze proefvelden gebeurt heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Die willen we tijdens onze demodag Inagro te velde! op 13 oktober in de kijker zetten”, legt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester uit. “Want de afgelopen maanden werden veel fysieke activiteiten geannuleerd en werd het sociaal contact tot een minimum herleid.” Tijdens de demodag wil Inagro door middel van thema-eilanden alle tips en tricks voor bodem, bemesting en gewasbescherming bij elkaar brengen, toegespitst op de groenteteelt. 

“Groenten telen binnen het IPM-kader vergt veel kennis van zaken”, klinkt het. “Preventieve maatregelen, zoals rassenkeuze, of fysieke inspanningen, zoals gewassen afdekken met netten, zijn bij de meeste telers al goed ingeburgerd. Maar het wegvallen van diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen wakkert de interesse in mechanische onkruidbestrijding en aangepaste spuittechnieken aan.” Om die reden maakt Inagro groentetelers tijdens de demodag wegwijs in de resultaten van mechanische onkruidbestrijding in prei en kool en in diverse spuittechnieken, zoals de wingsprayer, droplegs en verschillende doptypes in spruitkool. Daarnaast maken ze kennis met de nieuwe spuitrobot van Inagro. 

Bewuster omgaan met meststoffen, ver genoeg van waterlopen blijven en voorzichtiger omspringen met gewasbeschermingsmiddelen blijven belangrijke aandachtspunten.

Mia Demeulemeester - Afgevaardigd bestuurder Inagro

Daarnaast is er ook een focus op duurzaam ondernemen. “Duurzaamheid en milieu krijgen in de landbouwsector steeds meer aandacht. Bewuster omgaan met meststoffen, ver genoeg van de waterlopen blijven en voorzichtiger omspringen met gewasbeschermingsmiddelen blijven belangrijke aandachtspunten”, aldus Demeulemeester. 

Het West-Vlaamse proefcentrum wil dan ook graag zijn denitrificatiebekken in de kijker zetten. “Ondanks optimale bemestingsstrategieën kan drainagewater te rijk zijn aan nitraten. In dit bekken worden nitraten eerst op natuurlijke wijze gefilterd waarna het passeert door een winterbedding met koolstofrijke toplaag vooraleer in de beek terecht te komen”, verduidelijkt Sabien Pollet, onderzoeksleider tuinbouw openlucht. “Daarnaast tonen we enkele innovatieve technologieën waarmee land- en tuinbouwers nutriënten kunnen recupereren uit mest.” 

De demonamiddag vindt plaats op dinsdag 13 oktober tussen 13u en 18u. Er zijn vijf demonstratie-eilanden: gewasbescherming, bodem, bemesting, irrigatie en innovatie. Deelnemers kunnen zelf hun programma samenstellen. De belevingsnamiddag is volledig gratis, maar inschrijven is wel vereist. De vorming komt bovendien in aanmerking voor de fytolicentie.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek